ŽENO PERI NOGE, Komb. tehn. na platnu, 130x110cm, 2017.

OSTALA JE JOŠ PONEKA LJUBAV, Komb. teh. na šperu 180x130cm, 2019.

SPASITELJ, Komb. teh. na šperu, 400x190cm, 2019 god.

null

Dušan Savković

Dušan Savković (1984, Novi Sad). Diplomske i master studije slikarstva završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Stručno usavršavanje za Konzervatora-restauratora slika i arheološke keramike završio je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu i ima zvanje kustos-slikar. Od 2017 god. član je ULUS-a i SULUV-a. Ima status samostalnog umetnika. Realizovao više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Veći broj publikacija. Više puta nagrađivan. O svojoj umetnosti kaže da je u domenu istraživanja odnosa između ljudi, stavljenih u imaginarni prostor sa ulogama svakodnevnog čoveka.
ContactWebsiteInstagram