SULUV 55 | 70 | 80

SULUV u 2024. godini obeležava 55 godina postojanja galerije, u 2025 godini 70-tu jubilarnu Godišnju izložbu, u 2026. godini, 80 godine rada Udruženja.

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine u 2020 godini je obeležio 50 godina postojanja Galerije i 75 godine rada Udruženja.

Udružеnjе likоvnih umеtnikа Vојvоdinе je osnovano 1946. gоdinе i jеdnо је оd nајstаriјih likоvnih umеtničkih udružеnjа. Udruženje je od 1958. godine funkcionisalo kao podružnica Udruženja likovnih umetnika Srbije, a 1977. godine nastavlja da funkciоnišе ponovo kао zаsеbnо udružеnjе. Godine 1985. Udruženje prerasta u Sаvеz udružеnjа likоvnih umеtnikа Vојvоdinе (SULUV).

Galerija Udruženja na Bulevaru Mihajla Pupina, je počela sa radom 1969. godine. U svom kontinuiranom radu od nastanka do danas kroz veliki broj realizacja predstavila je značajne događaje (izložbe članova, gostujuće izložbe, promocije, predavanja i sl.).

U SUSRET JUBILEJU SULUV

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine na osnovu strategije Udruženja određene projektne aktivnosti usmerava i fokusira na obeležavanje tri jubileja:

Jubilej 55 godina od osnivanja galerije Udruženja (2024)

Galerija Udruženja je počela sa radom 1969. godine. U svom kontinuiranom radu od nastanka do danas kroz veliki broj realizacija predstavila je značajne događaje (izložbe članova, gostujuće izložbe, promocije, predavanja i sl.)

Jubilej 70. Godišnja izložba (2025)

Izložba koja prati rad Udruženja od 1951. godine i predstavlja značajnu tradicionalnu manifestaciju koja je kroz decenije omogućavala godišnji pregled savremenog stvaralaštva eminentnih umetnika, kao i onih mladih, afirmisanih i neafirmisanih, aktivnih članova i članica Udruženja. Nakon višegodišnje pauze, Godišnja izložba je od 2020. godine ponovo redovan program Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Ponovno uvođenje manifestacije kao što je Godišnja izložba članova SULUV u programski repertoar Udruženja označava još jedan transformisani pogled na kulturno nasleđe i kulturni identitet. 

Jubilej 80 godina rada Udruženja. (2026)

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine je osnovan kao Udruženje likovnih umetnika Vojvodine 1946. godine i jedno je od najstarijih likovnih umetničkih Udruženja u Srbiji i Jugoslaviji. Udruženje je od 1958. godine funkcionisalo kao podružnica Udruženja likovnih umetnika Srbije. Iz sastava Udruženja likovnih umetnika Srbije izdvaja se 1977. godine i dalje funkcioniše kao zasebno udruženje, a 1985. godine formira se u Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV).