Reverie III

Hush I - III

Recollections

null

Zdenka Maria Madacky

Zdenka Maria Madacky je rodjena 1967. u Novom Sadu. U Novom Sadu je 1995. diplomirala na odseku za slovakistiku Filozofskog fakulteta, nakon čega je upisala osnovne studije likovnih umetnosti, odsek crtanja i slikarstva, na univerzitetu u Ledbridžu u Kanadi. Master studije likovnih umetnosti, odsek crtanja i intermedija je diplomirala 2008 na univerzitetu u Edmontonu i trenutno završava doktorske studije na univerzitetu u Ledbridžu. Izlagala je samostalno u Srbiji i Kanadi i suosnivač je prformans kolektiva M.E.D.I.U.M. sa kojim je učestvovala na značajnijim umetničkim dogadjajima u Kanadi.
ContactWebsite