GODIŠNJA ČLANARINA

null

Pozivamo članove SULUV-a da izmire svoje obaveze prema Udruženju i uplate godišnju članarinu. Na taj način ostvarujete status AKTIVNOG ČLANA. Aktivni član je član Udruženja koji je izmirio svoje obaveze (godišnju članarinu) prema SULUV-u do kraja februara tekuće godine.

Podsećamo da se SULUV već godinama finansira samo na osnovu projekata vezanih za izlagačku delatnost galerije i da je članarina, pogotovo u prvom tromesečju godine, jedini vid finansiranja kojim se omogućava funkcionisanje samog Udruženja. Redovno plaćanje članarine predstavlja volju i spremnost članova za participacijom u Udruženju. Članarina je takođe deo prakse svih cehovskih udruženja.

Skupštinskom odlukom, od 1.12.2019, u 2021. započet proces revizije članstva.

  • Novi Pravilnik o članstvu podrazumeva obavezno plaćanje članarine od 2021. godine za sve članice i članove, kao i različite statuse članstva (više o statusu članstva pogledajte u Pravilniku).

  • Za nove članove/ce: Nakon Skupštinske potvrde, svi primlјeni novi članovi upisuju se u Udruženje čime zvanično postaju članovi Udruženja. Upis članova potvrđuje se uplatom (upisne članarina) koja se određuje na osnovu finansijskog plana svake godine. Ujedno ova uplata predstavlјa i članarinu za tekuću godinu.

  • Članovi/ce koje žele da imaju status AKTIVNOG članstva u obavezi su da plate godišnju članarinu do kraja februara tekuće godine (više o statusu aktivnog članstva pogledajte u Pravilniku)

  • Od 2022. godine svi koji imaju status penzionisanog članstva, odnosno starosti su 65 godina ili više, koji su platili članarinu za 2021. koja predstavlja potvrdu za ostanak u članstvu, oslobođeni su plaćanja članarine.

  • Revizijom je određeno da svi koji žele da i dalje budu članovi/ce udruženja SULUV u obavezi su da to potvrde uplatom članarine za 2021. godinu. Zahvaljujemo se svima koji su potvrdili svoj ostanak u članstvu i molimo sve one koji nisu, a i dalje žele da ostanu članovi/ce Udruženja, da uplate članarinu za 2021. godinu do kraja aprila 2022. godine. Ukoliko ne izvršite uplatu članarine za 2021. godinu do kraja aprila 2022. smatraće se da ne želite više da ostanete u članstvu i bićete isključeni jer je plaćanje članarine jedna od obaveza članstva određenih Statutom udruženja SULUV.

  • Ukoliko član/ica (mlađi/a od 65 godina) ne izvrši obavezu plaćanja članarine u periodu dužem od jedne godine, odnosno u periodu od dve godine ili duže, biće u statusu mirovanja koji može da traje do pet (5) godina. Ako član/ica sa statusom mirovanja ponovo bude želeo/la da aktivira članstvo, biće u obavezi da plati članarine od 2021. godine nadalje, odnosno sve članarine iz perioda mirovanja. Prava i obaveze, koje proističu iz članstva miruju sve do trenutka kada izmiri ove obaveze. U periodu dok član/ica ima status mirovanja, nema prava koja proističu iz Statuta, Pravilnika i drugih opštih akata Udruženja, takođe nema pravo na učešće u svim aktivnostima, konkursima i programima Udruženja, kao i na izdavanje potvrda i drugih dokumenata od strane Kancelarije SULUV. Tokom trajanja perioda u statusu mirovanja, član/ica će biti redovno kontaktiran/a i obaveštavan/a da je potrebno da izmiri svoje obaveze. Nakon isteka 5 godina, ukoliko član/ica sa statusom mirovanja ne aktivira svoje članstvo, biće obavešten/a da će ukoliko ne izmiri obaveze biti isključen/a iz članstva.

Iznosi članarine po godinama

  • 2023. – 1.500,00 RSD
  • 2022. – 1.500,00 RSD
  • 2021. – 1.500,00 RSD

Nalog za uplatu se popunjava sledećim podacima

Svrha uplate: Članarina za (upišite godinu/e za koju/e uplaćujete članarinu)
Primalac: SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad
Iznos: =1.500,00
Račun primaoca: 340-1812-23
Poziv na broj: ne popunjavate

 

Podaci za uplatu iz inostranstva

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad
IBAN RS35340000001101899657
SWIFT CODE: GIBARS22