ČLANARINA

ZA 2015, 2016, 2017. i 2018. GODINU

 

Pozivamo članove SULUV-a da izmire svoje obaveze prema Udruženju i uplate godišnju članarinu do kraja februara 2018.

Podsećamo da se SULUV već godinama finansira samo na osnovu projekata vezanih za izlagačku delatnost galerije i da je članarina, pogotovo u prvom tromesečju godine, jedini vid finansiranja kojim se omogućava funkcionisanje samog Udruženja. Redovno plaćanje članarine predstavlja volju i spremnost članova za participacijom u Udruženju. Članarina je takođe deo prakse svih cehovskih udruženja.
Odlukom Skupštine Udruženja, održane 10.12.2016. godine, doneta je odluka o povećanju članarine na iznos od 1.500,00 dinara od 2017. godine, koju ste dužni da uplatite do kraja februara tekuće godine.
Na taj način se omogućava finansijska i programska projekcija Udruženja, a istovremeno se omogućava i osnovna solvetnost kancelarije dok se ne realizuju potraživanja iz drugih izvora.

Članovi koji nisu izmirili svoje obaveze za prethodne tri godine nemaju pravo učešća na konkursima SULUV-a, a takođe im se neće izdavati potvrde i ostala dokumenta koja obezbeđuje kancelarija SULUV-a.

 

  • Iznosi članarine po godinama:

Za 2018. – 1.500,00 RSD
Za 2017. – 1.500,00 RSD
Za 2016. – 1.000,00 RSD
Za 2015. – 1.000,00 RSD

  • Nalog za uplatu se popunjava sledećim podacima:

svrha uplate:   Članarina za 2015, 2016, 2017. odnosno 2018.
primalac:        SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad
iznos:            =1.000,00 (za 2015. i 2016. godinu), odnosno 1.500,00 (za 2017. i 2018. godinu)
račun primaoca:   340-1812-23
poziv na broj:      2015; 2016; 2017; 2018 (kao poziv na broj navedite godinu za koju plaćate članarinu)

  • Primer uplatnice: