USLOVI IZLAGANJA

Uslovi izlaganja u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV)
null
Konkurs za članove

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine jednom godišnje raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za godišnji program u narednoj godini.

Pravo učešća na konkursu imaju [AKTIVNI], odnosno članovi koji su izmirili svoje obaveze (godišnju članarinu) prema Udruženju. Uslove konkursa i način slanja dokumentacije, SULUV objavljuje na Javnom konkursu svake godine za narednu izlagačku sezonu. O dodeli termina za izlaganje odlučuje Umetnički saveta SULUV-a i o tome obaveštava sve prijavlјene autore.

KONKURS
Saradnička mreža Udruženja

SULUV svake godine ustupa nekoliko izlagačkih termina pojednicima, udruženjima, radi realizacije izložbi, projekata, održavanja tribina, seminara i sl. Za termin je moguće konkurisati tokom čitave godine, u zavisnosti od popunjenosti termina.

Galerija SULUV

UDRUŽENJE OBEZBEĐUJE

 • izložbeni flajer (A5 format, obostrano)
 • godišnji katalog
 • medijsku podršku
 • koktel na otvaranju izložbe
 • tehničku podršku pri postavlјanju izložbe
 • dokumentaciju sa otvaranja
Uslovi za izlaganje

Uslovi za izlaganje, predviđeni su konkursom, programom razmene i saradničkom mrežom

Galerija se ne izdaje u komercijalne svrhe

Uslovi izlaganja za članove

Autor koji je dobio termin za izlaganje je u obavezi da mesec dana pre zakazanog termina izložbe dostavi na mejl adresu galerije SULUV-a sledeći materijal koji će biti korišćen za štampanje kataloga i najavu u medijima:

 

 • kratku biografiju (do 100 reči),
 • 5 fotografija radova koji će biti izlagani (15 cm duža strana, 300 dpi.),
 • kratak tekst o izložbi (do 150 reči).

 

O terminu postavke izložbe i detalјima u vezi sa postavkom izložbe blagovremeno stupite u vezu sa kancelariijom SULUV-a.

Uslovi izlaganja za gostujuće izložbe/projekte

Ukoliko se odobri termin za održavanje izložbe/projekta u galeriji SULUV-a, autor ili producent izložbe dužan je da dve nedelje pre početka izložbe na osnovu ugovora o donaciji, na račun Udruženja, uplati odgovarajući iznos u zavisnosti od utvrđenog perioda trajanja izložbe.

 

 • kratku biografiju (do 100 reči),
 • 5 fotografija radova koji će biti izlagani (15 cm duža strana, 300 dpi.),
 • kratak tekst o izložbi (do 150 reči).