prelom 1995

a.trophy 1999-2002

kuda.org.mreza 2001

null

Zoran Pantelić

Diplomirao 1991, i magistrirao 1995. na AUNS. Pohađao školu za medijsku edukaciju na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani 2001. Aktivan na sceni od 1985. kroz aktivnosti Testa di Shakespeare, Od  1990. član umetničke grupe Apsolutno skulturalno, (ZP+Rastislav  Škulec) Osnovač asocijacije Apsolutno 1993. kolektiv koji tokom 90ih  delovao na polju interdisciplinarnih umetničkih projekata i medijskog pluralizma (www.apsolutno.net). Produkcija APSOLUTNO je prezentovana po svetu uključujući Kwangju J.Koreja; Berlin;Zachęta,Varšava;Hiroshima;Beč;Torino;Frankfurt;Njujork; itd. Osnivač Centra za nove medije_kuda.org (www.kuda.org). 2000. kuda.org je posvećen  tehnologijama, umetnosti i politici. Zoran Pantelić učestvuje ravnopravno u kolaborativnim praksama kao kustos, urednik, producent, autor; kroz kolaborativna istrazivanja sa sličnim organizacijama i sa sličnim afinitetima iz sveta, a na lokalnom planu  fokus je usmeren na propitivanje simstemskih problema u polju kulturne politike, lokalne zajednice, prostora za umetnost, itd. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umetnički rad. Nekoliko radova iz perioda rada u polju skulpture i rada u kolektivu Apsolutno su
otkupljeni i zastupljeni u privatnim i muzejskim kolekcijama.
ContactWebsite