OSNOVNE INFORMACIJE

null

RAD KANCELARIJE SULUV ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

Sve informacije koje se tiču samostalnih likovnih umetnika kao i dodele statusa samostalnog likovnog umetnika možete dobiti u kancelariji SULUV ili putem imejl adrese: [email protected]

1.

SULUV je, stekavši status reprezentativnog udruženja 2017. godine, delegiran od strane Ministarstva kulture i informisanja RS da vrši poverene poslove posredovanja u regulisanju doprinosa za obavezno zdravstveno i socijalno osiguranje samostalnim umetnicima. SULUV dodeljuje status samostalnog umetnika po osnovu Pravilnika koji propisuje Ministarstvo, vodi evidenciju o licima sa statusom, svim promenama i izdaje odgovarajuće potvrde vezane za status. Doprinose finansiraju lokalne samouprave, a uplata Poreskoj upravi se vrši preko SULUV-a. Odnosno, nakon što SULUV pošalje zahtev lokalnoj samoupravi, lokalna samouprava vrši prenos sredstava na račun Udruženja, a Udruženje zatim uplaćuje novac Poreskoj upravi, tj. doprinose samostalnim umetnicima.

2.

Status samostalnog umetnika se ne stiče “automatski” samom činjenicom da se lice bavi umetnošću ili učlanjenjem u SULUV. Samostalni umetnik ne mora da bude član SULUV-a, niti je svaki član SULUV-a samostalni umetnik. Status samostalnog umetnika se stiče tako što kandidat podnese Zahtev koji čini dokumentacija propisana gore pomenutim Pravilnikom Ministarstva, nakon čega Statusna komisija Udruženja potvrđuje, da li kandidat ispunjava ili ne ispunjava kriterijume za sticanje statusa, propisane istim Pravilnikom. Komisija ne određuje kriterijume, već vrši stručnu procenu u skladu Pravilnikom Ministartstva. Ukoliko je lice nekada imalo status samostalnog umetnika (pre 2011.), a više se ne nalazi u evidenciji SULUV, to lice ili više nema status samostalnog umetnika ili je potrebno da se obrati udruženju koje mu je nekada dodelilo status, a to bi mogao da bude eventualno ULUS.

3.

Status samostalnog umetnika ne predstavlja status izuzetnog umetnika ili sl. nagradni status, već je isključivo poreska kategorija koja omogućava licima koja se profesionalno bave umetnošću, i na taj način obezbeđuju prihode za život, da budu zdravstveno i socijalno osigurani, kao i da budu manje oporezovani, usled računanja normiranih troškova, ukoliko im se isplaćuju honorari po osnovu autorskog ugovora (ako je u pitanju bilo koji drugi ugovor ne primenjuju se normirani troškovi).

4.

Lice sa statusom samostalnog umetnika NIJE zaposleno u Udruženju, nego je kao što to i sam naziv govori – samostalni umetnik. To znači da je samostalni umetnik u obavezi da u potpunosti sam vodi brigu o svom odnosu sa RFZO i Poreskom upravom. Udruženje sem nadležnosti da posreduje prilikom uplate sredstava za doprinose i da vodi evidenciju lica sa statusom, nema ingerenciju niti uvid u dokumentaciju i privatne račune lica sa statusom samostalnih umetnika, bankovne, poreske račune niti statuse u RFZO. To znači da Udruženje nema uvid u prihode samostalnih umetnika, niti vodi o tome računa, nema uvid u dugovanja i ostale administrativne obaveze vezane za status samostalnog umetnika. Samostalni umetnik je dužan da se redovno informiše i vodi računa o svom statusu kod Poreske uprave kada su u pitanju dugovanja i kod RFZO po pitanju zdravstvenog osiguranja.

5.

Lice koje podnosi Zahtev za sticanje statusa, uz ostalu obaveznu dokumentaciju, prilaže IZJAVU pod krivičnom i moralnom odgovornošću da NIJE osigurano po drugom osnovu. Dakle, u status samostalnog umetnika ulazi sa statusom nezaposlenog lica. To, takođe, znači da lice koje ima status samostalnog umetnika, ne sme da bude zaposleno, ne sme da se zaposli dok je u statusu i dok se ne odjavi iz statusa, ne sme da bude penzioner, i ne sme da bude osigurano ni na koji drugi način (preduzetnik ili bilo koji drugi status definisan Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje RS). 

6.

Zabuna se dešava iz razloga što se samostalni umetnici ne nalaze u Centralnom registru Poreske uprave, pa je moguće prijaviti ih dvostruko. Ovo se naknadno utvrđuje, ali dvostrukom prijavom kršite zakon i dovodite Udruženje u nezahvalnu poziciju. Samostalni umetnik može da se zaposli ili osigura po drugom osnovu kada izvrši odjavu u RFZO i Poreskoj upravi kao samostalni umetnik i ponovo dođe u status nezaposlenog lica.

7.

Samostalni umetnici su osigurani po minimalnoj osnovici, tj. doprinosi se uplaćuju u iznosima kao da samostalac mesečno zarađuje minimalnu zaradu. Ukoliko samostalni umetnik ima veći prihod od minimalnog, dužan je da doplati razliku u doprinosima na kraju godine, odnosno po dobijanju Konačnog rešenja iz Poreske uprave. Iznos za plaćanje obračunava lokalna Poreska uprava. 

8.

Samostalni umetnik je dužan da na kraju svake fiskalne godine podnese Prijavu Poreskoj upravi i time potvrdi Poreskoj upravi da je i dalje u statusu samostalnog umetnika. Nakon prijave, Poreska uprava samostalcu izdaje dva rešenja – Konačno rešenje i Rešenje o akontacionim obavezama za tekuću godinu (Akontaciono rešenje). Samostalac je dužan da dostavi Udruženju kopiju Akontacionog rešenja. Ukoliko samostalac ne izvrši prijavi, Poreska uprava ga briše iz sistema i ne izdaje mu novo Akontaciono rešenje po osnovu kojeg se vrše doprinosi za tekuću godinu. A to znači da ni Udruženje neće imati potrebne podatke za uplatu doprinosa, pa zbog toga neće moći ni da potražuje sredstva za datog umetnika kod lokalne samouprave, niti će biti u mogućnosti da izvrši uplatu doprinosa.