Landscape, black sheet metal, hydrochloric acid, 20x21x72cm,2018.

Eruptive Formations, forged metal,95x75x220cm, wt. 110kg,2016.

10 video Eruptive Formations, forged metal, 370x78x65cm, 2018

null

Magdalena Pavlović

Rođena 1989.god. u Beogradu. Završila je master akademske studije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, od 2014. god. studira doktorske umetničke studije, odsek vajarstvo, u klasi profesora Dušana Petrovića. Od 2017. radi kao docent na katedri za vajarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu. Član je ULUS-a, učesnik je brojnih likovnih konkursa i grupnih izložbi.
Contact