A Walk Through The Zoo_video instalacija

Emil (B5044)_foto instalacija

palasti_Kucne vezbe_foto instalacija_2017

null

Andrea Palašti

Andrea Palašti (1984) je vizuelna umetnica, diplomirala Fotografiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Akademski naziv doktora nauka – umetnosti i medija stekla je na Grupi za teoriju umetnosti i medija Interdisciplinarnih doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu 2015. godine. Njeno stvaralaštvo prevazilazi umetničke i kustoske granice u kojima akcenat stavlja na pitanja kulturne geografije, istorije i svakodnevnog života. Dobitnica je nagrade 54. Oktobarskog salona u Beogradu 2013. godine. Živi i radi u Novom Sadu.
ContactWebsite