Kompozicija 04, kombinovana tehnika, 50cm x 50cm, 2019.

Polja 01 , kombinovana tehnika, 40cm x 40cm, 2018.

Polja 02, kombinovana tehnika, 100cm x 70cm, 2018.

null

Aleksandra Kovačević

Aleksandra Kovačević rođena u Novom Sadu 1990. godine.
Diplomirala je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Dušana Todorovića, master studije na istom smeru pod mentorstvom profesora Vidoja Tucovića.
Godinu dana provodi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu, na stručnom obučavanju za konzervaciju i restauraciju.
U svom dosadašnjem radu bavi se odnosima, vremenom i prolaznosti.
ContactWebsiteInstagram