L-A-K 092 linorez, 100x70 cm, 2017

L-A-K 111 linorez 100x70cm, 2017

L-A-K 133 linorez 100x140cm, 2017

null

Jasna Gulan

Jasna Gulan Ružić (1976), diplomirala je 2002. i magistrirala 2007. na katedri za grafiku Akademije umetnosti u Novom Sadu. Doktorske studije iz oblasti likovne umetnosti završila je 2022. na istoj Akademiji. Od 2019. zaposlena je na Katedri za crtanje AUNS u zvanju docenta. Od 2004. do 2019. bila je zaposlena u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Petovaradinu kao slikar-konzervator. Aktivno izlaže od 1999. godine. Članica je SULUV-a, ULUS-a, Grafičkog kolektiva Beograd, DKS-a, ICOMOS-a i CERIP-a. Saradnica je Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu.
Contact