Apropriacija, 60x40, 3D štampa, 2018

Delovi, 60x40, 3D štampa 2018

Znakovi, 69x53, 3D štampa, 2018

null

Marija Jevtić Dajić

Nakon završene srednje umetničke škole, Marija Jevtić je diplomirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Dušana Todorovića, master studije na istom smeru pod mentorstvom profesora Vidoja Tucovića. Trenutno je na na doktorskim studijama na Prirodno tehničkom fakultetu u Ljubljani pod mentorstvom profesorice Helene Gabrijelčič Tomc. Saradnica je u nastavi u Visoko tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Aktivno izlaže od 2009. U svom dosadašnjem radu bavi se pitanjima prolaznosti, u poslednjih godinu dana se bavi reinterpretacijom klasične um. u digitalnu.
Contact