PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENJA

Prava i obaveze svih članova udruženja predviđena su statutom i drugim pravnim aktima Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine
null

OSNOVNA PRAVA ČLANOVA

Svaki AKTIVNI član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine ima pravo na:
 • učestvovanje u ostvari vanju cilјeva i zadataka Udruženja ravnopravno sa drugim članovima,
 • neposredno učestvovanje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja,
 • mandatno učestvovanje u organima Udruženja,
 • sprovođenje odluka organa Udruženja,
 • utvrđivanje programa aktivnosti Udruženja, davanje inicijative za razmatranje i odlučivanje u svim organima,
 • informisanje o radu i aktivnostima Udruženja, njegovih organa i realizaciji dogovorenih programa,
 • učestvovanje u svim akcijama, manifestacijama i zajedničkim izložbama Udruženja,
 • korišćenje usluga kancelarije SULUV-a (izdavanje potvrda, računa, preporuka (npr. u cilju dobijanja ili zadržavanja radnog prostora-ateljea), pružanje infrastrukture za konkurisanje i realizaciju projekata),
 • ostvarivanje statusa samostalnog umetnika
 • besplatne pravne konsultacije u Advokatskoj kancelariji Šećerov, koje se odnose na pitanja umetničke profesije. Za više informacija kontaktirajte kancelariju SULUV.
 • konkurisanje za izlaganje u Galeriji SULUV
 • konkurisanje za rezidencijalni boravak u CITE ateljeima u Parizu…

OSNOVNE OBAVEZE ČLANOVA

Obaveze članova Udruženja
 • kreativno unapređivanje svog stvaralaštva aktivnim radom,
 • afirmacija likovne umetnosti kroz svoje ponašanje, delovanje i umetnički rad,
 • nenarušavanje ugleda Udruženja i njegovih članova,

 • učestvovanje u dogovorenim aktivnostima Udruženja,
 • obaveštavanje Kancelarije SULUV-a o promenama kontakt podataka (adresa stanovanja,
 • elektronska adresa, telefoni) radi održavanja baze podataka, obaveštavanje o statusu samostalnog umetnika,

 • redovno plaćanje članarine utvrđene skupštinskom odlukom Udruženja…