PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENJA

Prava i obaveze svih članova udruženja predviđena su statutom i drugim pravnim aktima Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine
null

OSNOVNA PRAVA ČLANOVA

Svaki AKTIVNI član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine ima pravo na:
 • učestvovanje u ostvarivanju cilјeva i zadataka Udruženja ravnopravno sa drugim članovima,
 • neposredno učestvovanje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja,
 • mandatno učestvovanje u organima Udruženja,
 • sprovođenje odluka organa Udruženja,
 • davanje inicijative za razmatranje i odlučivanje u svim organima,
 • informisanje o radu i aktivnostima Udruženja, njegovih organa i realizaciji dogovorenih programa,
 • učestvovanje u svim akcijama, manifestacijama i zajedničkim izložbama Udruženja,
 • korišćenje usluga kancelarije SULUV-a, izdavanje potvrda, računa, preporuka, pružanje infrastrukture za konkurisanje i realizaciju projekata,
 • ostvarivanje statusa samostalnog umetnika
 • pravo na zaštitu podataka o ličnosti;
 • konkurisanje za izlaganje u Galeriji SULUV
 • konkurisanje za rezidencijalni boravak u CITE ateljeima u Parizu…

OSNOVNE OBAVEZE ČLANOVA

Obaveze članova Udruženja
 • kreativno unapređivanje svog stvaralaštva aktivnim radom,
 • afirmacija likovne umetnosti kroz svoje ponašanje, delovanje i umetnički rad, nenarušavanje ugleda Udruženja i njegovih članova,
 • učestvovanje u dogovorenim aktivnostima Udruženja,
 • obaveštavanje Kancelarije SULUV-a o promenama kontakt podataka (adresa stanovanja, elektronska adresa, telefoni) radi održavanja baze podataka, obaveštavanje o statusu samostalnog umetnika,
 • redovno plaćanje članarine utvrđene skupštinskom odlukom Udruženja…

Napomena: Svi članovi udruženja, samostalni umetnici i druga lica koja učestvuju u radu Udruženja, su dužni da se o radu i aktivnostima udruženja, kao i donošenju, izmeni i dopuni propisa, odnosno akata udruženja, informišu u prostorijama udruženja, kao i na zvaničnoj internet stranici udruženja. Javnim obaveštavanjem članova putem internet stranice udruženja, smatra se da su sva gore navedena lica upoznata sa svim aktima i radom udruženja.