U potrazi za domom (višemediska prostorna instalacija), fotografija bez naziva, t-type print , 90 x 50 cm, 2015-2017

SMB teritorija (serija fotografija), fotografija (lambda print), 70×50 cm, 2008.

Morfologija neudomljenosti (serija fotografija) fotografija lambda print, 100 x 50 cm, 2009 – 2010.

null

Jelena Vladušić

JELENA VLADUŠIĆ
Rođena 1984. godine u Novom Sadu. Završila je osnovne i master studije fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Odbranila je doktorski rad 2017. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, studijska oblast – višemedijska umetnost. Izlagački je aktivna od 2005. godine i svoje radove je predstavila na pet samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Među priznanjima koje je dobila je i nagrada na Bijenalu mladih umetnika Evrope i Mediterana (BJCEM 2009). Od 2010. Zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka.
facebook