Dusan-Savković-SULUV-2019-01

ŽENO PERI NOGE, Komb. tehn. na platnu, 130x110cm, 2017.

Dusan-Savković-SULUV-2019-02

OSTALA JE JOŠ PONEKA LJUBAV, Komb. teh. na šperu 180x130cm, 2019.

Dusan-Savković-SULUV-2019-04

SPASITELJ, Komb. teh. na šperu, 400x190cm, 2019 god.

null

Dušan Savković

Dušan Savković (1984, Novi Sad). Diplomske i master studije slikarstva završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Stručno usavršavanje za Konzervatora-restauratora slika i arheološke keramike završio je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu i ima zvanje kustos-slikar. Od 2017 god. član je ULUS-a i SULUV-a. Ima status samostalnog umetnika. Realizovao više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Veći broj publikacija. Više puta nagrađivan. O svojoj umetnosti kaže da je u domenu istraživanja odnosa između ljudi, stavljenih u imaginarni prostor sa ulogama svakodnevnog čoveka.
ContactWebsiteInstagram