Mentalni prostor 1 – 2018 50×40 ulje na platnu

Mentalni prostor 2 – 2022 50×40 ulje na platnu

Mentalni prostor 3 – 2022 50×40 ulje na platnu

null

Peter Feneši

Rođen sam 1950. u Rumenki u SFR Jugoslaviji. Slikanje sam učio od majka Feneši Žužane i za vreme studija u Beogradu na kursu Kulturnog Centra Vuk Karadžić. U Likovnom Klubu RU Đuro Salaj radio sam sa Katarinom Jovanović na uređivanju izložbi. 1977. Diplomirao sam na Tehnološkom fakultetu na Odseku Organskih tehnologija na smeru Polimeri.

Prvu samostalnu izložbu imao sam 1975. u Novom Sadu u Galeriji Doma Vojske, a drugu u Galeriji RU Đuro Salaj 1976. u Beogradu.

Nakon studija tri godine sam radio u keramičkoj radionici u Jugoslovenskim a i svetskim razmerama poznate keramičarke Zlate Markov Baranji. Na preporuku gospođa Zlate preko Samoupravne Interesne Zajednice za Obrazovanje dobio sam stipendiju Mađarske vlade za Akademiju Primenjene Umetnosti u Budimpešti odsek keramike.

1987. postao sam član ULUPDS-a, i na osnovu toga postao slobodni umetnik.
1992. preselio sam u Segedin, otvorio galeriju koja mi je služila kao slikarski i keramičarski atelje.
2000. vratio sam se u Srbiju. Radio sam kao nastavnik hemije, fizike i tehničkog, a slikanje sam podredio rešavanju problema svoje likovne koncepcije.

Osnovna postavke mog likovnog koncepta:

-Umetničko delo nije deo stvarnosti već postojanje paralelno sa stvarnošću.

-Tokom rada stvaranjem likovnih elemenata sa definisanom namerom ponašanja stvara se prostor određenog ponašanja i vreme definisanog karaktera koje funkcioniše u tom prostoru.

-Svesno praćenje pogledom likovnih elemenata  daje mogućnost pomeranja nivoa svesti autora, a i gledaoca.

2015. u saradnji sa Laletom Simonovićem uradio sam Promociju mog likovnog koncepta pod nazivom “Promocija Senzitivizma u Novom Sadu”.

Contact