Katedrala-2022, crtež tušem, 42x29cm

Rainforest-2017, crtež tušem, 40x28cm

Vrtlog-2018,crtež tušem,40x29cm

null

Molnar Mirko/Molnár Imre

Molnar Mirko/Molnár Imre/ rođen je 1954. godine u Sivcu. Višu Pedagošku školu -odsek likovno završio je u 1988. godine u Segedinu. Posle završetka studija, od 1990. do 2017. godine, radio je u Subotici kao likovni pedagog.Pored grafike bavi se crtežom, slikarstvom i skulpturom.Imao je više samostalnih izložbi, i učestvovao je na mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko priznanja.
Živi i stvara u Subotici.
Član je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine(SULUV) od 2007. godine, i Udruženja likovnih umetnika Mađarske(MAOE) od 2015. godine.
ContactWebsite