Od 8 do 830, akril,_70x100,_2016

On line, akril, 70x100 cm, 2016

Piknik, akril, 70x100 cm, 2016

null

Maja Erdeljanin

Rođena (1971, Novi Sad). Diplomske i master studije završila je na odseku za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlaže aktivno od 1992. godine u zemlji i inostranstvu. Urednica je Malog likovnog salona KCNS. Uredila je veliki broj izložbi i umetničkih projekata. Dobitnica je više nagrada iz oblasti slikarstva i galerijskog rada. Objavila je tri prozne knjige i umetničku monografiju Novog Sada. U njenom slikarstvu se pored interesovanja za pojam lepog i ljudske težnje za harmonijom, u fokusu nalazi sama boja, i kao likovni element, i kao važan segment unutrašnjeg života pojedinca.
ContactWebsiteVimeo