KONTAKT / INFORMACIJE

ADRESA/PODACI

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 9,
21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 (0)21 524 991
PIB: 101633669
Matični broj: 08077614
Račun: 340-1812-23 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
PR: Danica Bićanić
Koordinatorka programa Udruženja
Tel: +381(0)653888212

InstagramMail