KONTAKT / INFORMACIJE

ADRESA/PODACI

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 9,
21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 (0)21 524 991
PIB: 101633669
Matični broj: 08077614
Račun: 340-1812-23 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
E-mail: [email protected]

Predsednik: Goran Despotovski
Tel: +381(0)648491260

Adrienn Ujhazi
Saradnica: administrativni poslovi, komunikacia i odnos sa javnošću, programske aktivnosti
izvršilac poverenih poslova (samostalni umetnici)
Lice za zaštitu podataka ličnosti (obrađivač)
Tel: +381 (0)21 524 991

Tel: +381(0)653888212

InstagramMail