Perfromans 2018 Worry Crosses The River

Skulpture 2008, poliester i spaljeno drvo

Instalacija Ciklusi 2016

null

Danica Bićanić

Danica Bićanić rođena je 1985. godine u Novom Sadu. Master studije vajarstva završila je 2010. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Gordane Kaljalović. Aktivno izlaže od 2006. godine. Imala je osam samostalnih i više grupnih izložbi i drugih nastupa kod nas i inostranstvu (Rumunija, Bosna i Hercegovina, Velika Britanija, SAD, Bugarska, Rusija, Grčka, Hrvatska, Austrija).
ContactWebsite