Faze-litografija-50cm x 70cm- 2023

Faze3-litografija-50cm x 70cm- 2023

Faze1-litografija-50cm x 70cm- 2023

null

Stefana Jovanović

Rođena 1990. godine u Pirotu. Student doktorskih akademskih studija likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu. Zvanje diplomiranog i master likovnog umetnika stekla na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, odsek slikarstva. Dobitnik nagrade za najbolji studentski rad na izložbi Mala grafika, Novi Sad. Učesnica međunarodne grafičke kolonije “Grafika”, Smederevo. Svoj rad je predstavila na više izložbi od kojih se izdvajaju: 9. Međunarodno Trijenale Grafke SOFIA; 16. Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac; Međunarodno Bijenale Grafke u Čačak; Majska izložba grafike, Grafički kolekiv, Beograd; Format grafika, grafička sekcija ULUS-a; Niški grafički krug; Niški crtež, GSLU Niš; Međnarodno bijenale umetnosti, Artija, Kragujevac.
ContactInstagramLinkedin