Progression

Inscribed

null

Đenđika Rac

Đenđika Rac rođena je 1996. godine u Subotici. Osnovne akademske studije je završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zajedno sa svojim kolegama je bila uključena u međunarodni univerzitetski projekat koji je bio iniciran od strane Univerziteta umetnosti Vigo u Španiji gde je katedra za grafiku saradnik u okviru projekta. Od 2016. godine aktivno učestvuje na konkursima, likovnim radionicama i sarađuje se sa Međunarodnim centrom književnosti za decu “Zmajeve dečje igre” u Novom Sadu.
ContactWebsiteInstagram