goran-despotovski-asc-desc

Instalacija ASC/DESC, 2018

goran-despotovski-mrtva-voda

Instalacija Syndrome imbalance, 2016

goran-despotovski-selekcija

Instalacija Selection, 2013

null

Goran Despotovski

Rođen 1972. godini. Zvanje Doktor umetnosti – Likovne umetnosti stekao (2018), na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagao je na pedeset i pet samostalnih i na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivan. Autor je projekata Razlike, Slika i Knjiga Akademije umetnosti u Novom Sadu. Profesor je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu na Katedri za slikarstvo. Predsednik je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 2017 godine.
ContactWebsiteInstagram