Sanja Andjelkovic SULUV01

Sanja Andjelkovic SULUV02

Sanja Andjelkovic SULUV03

null

Sanja Andjelković

Sanja Anđelković se bavi vizuelnim i tekstualnim istraživanjima u domenu dokumentarnih praksi u kojoj razmatra svoju poziciju u sistemu rodnih, političkih, društvenih uloga ili traumatičnih momenata lične biografije. Propituje na koji nacin se pojam doma menja u odnosu na razlicite istorijske, geografske, socijalne kao i vermenske nepogode.
ContactWebsite