Čipka – Drvo – 61x16x8 -2019

Iz serije “Prepletaji” Vez 8×8 2020

Preslica- Drvo, vuna 90 x 60 x 25 2019

null

Gloria Monjov

Rođena je 1996. godine u Skorenovcu. Osnovne akademske studije završila je na Akademiji Umetnosti u Novom sadu 2019. godine, odsek za vajarstvo. Dobitnica nagrade za najbolje postignute rezultate u vajanju akta prirodne veličine 2018. godine. Dobila prvo mesto u sekciji na 17. Vojvođanskoj Mađarskoj Naučnoj Konferenciji Studenata. Predavala je na Nacionalnoj Naučnoj Konferenciji Studenata u Pečuju (2017). Učestvovala je u nekim radionicama i kolonijama, uključujući radionicu za livenje gvožđa u Banskoj Bistrici (2018) i I. Međunarodnu radionicu za keramiku u Osijeku (2019).
ContactInstagram