TERMINATION OF STATUS

null

RAD KANCELARIJE SULUV ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

Sve informacije koje se tiču samostalnih likovnih umetnika kao i dodele/prestanka statusa samostalnog likovnog umetnika možete dobiti u kancelariji SULUV ili putem imejl adrese: [email protected]KONTAKT »
Dokumentacija za podnošenje zahteva za prestanak statusa samostalnog likovnog umetnika
Svu dokumentaciju dostaviti pored fizičkog i u elektronskom obliku, skenirano ili u PDFu na adresu
[email protected]

Likovni umetnik, koji iz nekog razloga želi ili mora da se odrekne statusa samostalnog umetnika (ukoliko se zaposli, penzioniše itd.), treba da uradi sve što je uradio kad je dobio status – samo što umesto Uverenja o statusu samostalnog umetnika treba da u Fond PIO i u Poresku upravu odnese Rešenje o ukidanju statusa. Na osnovu Zahteva o ukidanju statusa, SULUV izdaje Rešenje o ukidanju statusa koje likovni umetnik uzima u kancelariji SULUV i s njim treba da ode u Fond PIO. Tamo, na istom šalteru na kom se prijavio, predaje službeniku Fonda Rešenje o ukidanju statusa, na osnovu kojeg mu službenik Fonda izdaje Odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja, isto tako na obrascu M-A. Sa obrascem M-A, Rešenjem o ukidanju statusa i popunjenim Obrascem PPD SU likovni umetnik treba da ode u Poresku upravu, kod referenta za samostalne umetnike. U zavisnosti od opštine, referent će mu izdati Rešenje o konačnom zaduženju – na licu mesta ili posle izvesnog vremena (koje se može meriti mesecima). Pošto obavi sve navedene radnje, likovni umetnik je slobodan da izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje po drugom osnovu – po osnovu zaposlenja ili penzionisanja.