Dušan Vuletić: GRAFIKE

  1. februar – 19. mart 2014.

 

U pitanju su grafike iz već prikazanog ciklusa o pticama, u kojima istražujem zakonitosti letenja, likovnim jezikom predstavljam nauku koja upravlja svetom koji nas okružuje. Ili, da budem precizan: svet koji nas okružuje upravljan je zakonima koje nauka pokušava da shvati i neprekidno im se asimptotski približava  ali nikada u apsolutnoj tačnosti ne dostiže. Umetnički pristup dopušta slobodu i upliv mašte u tumačenju tih zakonitosti i tako popunjava onu prazninu između naučno ustanovljenog i apsolutno tačnog stvarnog. Ptice su i simbol slobode, one su živa bića koja su osvojila najveće životno područje – atmosferu; njihova mogućnost nesputanog kretanja sa razlogom nas je navela da im se divimo i ponekada im zavidimo. Moja umetnost, kao i svaka umetnost što bi trebala da bude, u svojoj krajnjoj manifestaciji, jeste večita borba za slobodom, onom ličnom koja se dostiže u trenucima  stvaranja, ali i širom, u društvenim okvirima – podsetnik na našu obavezu kao humanih bića da se borimo za slobodno društvo protiv dogma i neznanja – mladi umetnici imaju u tome važnu ulogu.

Dušan Vuletić

________________________________________________

Dušan Vuletić

Rođen u Novom Sadu 10. 3. 1985. godine. Gimnaziju Svetozar Marković završio u Novom Sadu 2004. godine. Fakultet tehničkih nauka, odsek mašinstvo, smer tehnička mehanika, upisao 2004. godine u Novom Sadu. Apsolvirao na istom fakultetu 2009. godine. Za Tehnički fakultet se više puta takmičio u znanju:
-Takmičenje u znanju mašinskih fakulteta Ohrid, 2006. godine – 2. mesto (predmet: Otpornost materijala)
-Takmičenje u znanju mašinskih fakulteta, Herceg Novi, 2007. godine – 2. mesto (predmet: Mehanika 2 – Kinematika i Dinamika)

Akademiju umetnosti u Novom Sadu, upisao 2007. godine na smeru grafika, u klasi profesora Slobodana Kneževića. Akademiju umetnosi završio 2011. Master studije na Akademiji upisao u klasi prof. Slobodana Kneževića, smer grafika, 2011. godine. Master studije završio 28. 9. 2013. odbranom master teze pod nazivom „Umetnički pricipi filozofije prirode“ i stekao naziv Master likovni umetnik.
Član SULUV-a od 2012. godine.

Kolektivne izložbe:
-Izložba fotografija povodom jubileja Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, SPENS, Novi Sad,2008.
-Svetski bijenale studentske fotografije, SPC Vojvodina, Novi Sad,2009.
-Završna izložba studenata treće godine – odabrani radovi, Akademija umetnosti, Novi Sad, 2010.
-Bijenale studentske grafike Srbije, Beograd, 2010.
-Izložba „Razlike“, SKCNS, Novi Sad, 2010.
-Izložba male grafike grafičkog kruga-Grafički kolektiv, Beograd 2010.
-Majska izlozba grafike grafičkog kruga-Grafički kolektiv, Beograd 2010.
-Start fest, Novi Sad, 2010.
-Majska izložba grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2011.
-Završna izložba studenata Akademije umetnosti, Novi Sad, 2011.
-Izložba novih članova SULUV-a, Novi Sad, 2012.

Samostalne izložbe:
-Galerija Doma kulture Studentski grad, Beograd 2010.
-Izložba master radova, Multimedijalni centar, Akademija umetnosti Novi Sad, 2013.
-Izložba grafika, Mali likovni salon, 7. 10.2013. Novi Sad

Nagrade:
-Nagrada za grafiku na 15. Bijenalu studentske grafike Srbije, Beograd, 2010.
-Prva Nagrada za grafiku u studentskoj kategoriji na IV EX-YU konkursu za grafiku, Galerija SKC Novi Beograd, 2010.