2015: Novi članovi SULUV-a

 

02 – 21. februar 2015.

Otvaranje izložbe je u ponedeljak 02. februara u 19:00h

Katalog ižlozbe

Izložba novih članova SULUV-a 2015.

Uprkos svim problematičnim okolnostima pod kojim postoji, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine nastavlja da obavlja svoju redovnu delatnost, između ostalog i prijem novih članova. Unutar nedefinisanog prostora tzv. umetničke scene i prisutne neujednačenosti u vrstama njenog pojavljivanja u okviru umetničkih praksi, nalazi se i segment udruživanja umetnika – koji bi trebao da: deklariše zajedničke ciljeve članova, kreira delovanje članova/umetnika i brani etičnost struke. Pripadnost stručnom udruženju jeste svojevrsna legitimacija za profesionalno bavljenje umetnošću, stvar statusa. Članovi Predsedništva SULUV-a (koji su u ovom slučaju vršili dužnost Umetničkog saveta), posle raspisivanja konkursa za prijem novih članova pred sobom su imali na uvid radove ukupno 23 kandidata od kojih je za članstvo SULUV-a odabrano njih devet. Njihovi radovi, zajedno sa tumačenjima ili sličnim teorijskim napomenama koji upućuju na određene angažmane i stejtmente, otvorili su mogućnost za niz pretpostavljenih izložbenih postavki. *

Na izložbi novoprimljenih članova SULUV-a ove godine zastupljeni su autori koji su nedavno okončali svoje formalno akademsko obrazovanje, tako da su neki od radova zapravo delovi ciklusa nastalih na magistarskim studijama, ili radovi koji pripadaju aktuelnom polju interesovanja u domenu izražavanja likovnim elementima. Radovi pripadaju klasičnim vidovima likovno-umetničkih tendencija, prepoznatih i u delima ranijih generacija proizašlih sa novosadske Akademije umetnosti.

U rasponu između koloritnih kompozicija mrtvih priroda lišenih dve dimenzije, u studijama prostornosti i predmeta u njemu – preko omeđenih imaginarnih urbanih scena sa lebdećim balonima/mehurima uviđamo nivoe etažiranih rakursa usmerenih na liniju vertikale. (Ana Vrtačnik i Mlađana Popović). Naznake apstrahovanih površina zajedno sa draperijom koja postaje samostalan likovni element sa vešto postavljenim crvenim akcentom/površinom – stoje nasuprot asocijativnom crtežu, skici situacije na platnu, ili nacrtu za skulpturu zamišljene igre (Aleksandra Ristić i Miroslava Raković); pa sve do geometrijskih otesanih malih delova diptiha, izvedenih u nekoliko materijala u sukobu kontrasta hladno/metalnog i obezbojenog/crnog (Kristina Oparušić). Sa druge strane nalazimo ispitivanje materijala u reljefnim nanosima bogatih faktura pojačanih prepletima sugestivnih izviranja (Vera Tanasić); potom višebojne litografske otiske stabala koji ukazuju na specifičnu slojevitost ravne štampe (Alena Klatikova) i akvarelne kompozicije većeg formata u intenzitetu pigmenata amorfne dinamike (Biljana Jelkić) – kao opozit radovima na kojima tačke formiraju rasterne površine aludirajući na depersonalizovani karakter savremenog društva (Dušan Perić).

Napomena/predlog *

  • Članovi predsedništva SULUV-a konstatovali su da prijavljenim kandidatima nedostaje komunikacija sa kustosima/kuratorima koji bi im znatno pomogli u konceptnom kreiranju ideja kao i izboru medija – kako bi kroz razgovor o samoj postavci radova i relizaciji u prostoru koji im je na raspolaganju došli do što boljih rešenja.

U ime Predsedništva SULUV-a
Mr Danilo Vuksanović


Biljana Jelkić

Rođena 1985. godine u Novom Sadu.
2009. godine završava osnovne diplomske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer grafičke komunikacije, a 2013. godine master akademske studije na istoj akademiji, studijski program: slikarstvo. Učestvovala je na više grupnih izložbi.


Alena Klatikova

Rođena 1991. godine u Novom Sadu.
Završila je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, smer za grafiku, u klasi prof. Anice Radošević, 2014. godine. Po završetku osnovnih studija, 2014. godine upisuje master studija na istoj Akademiji. Pored grafike, intenzivno se bavi slikarstvom i crtežom. Učestvovala je na više grupnih izložbi u Novom Sadu, Beogradu, Zrenjaninu…


Kristina Oparušić

Rođena 1988. godine u Rumi.
Osnovne studije slikarstva završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2012. godine u klasi prof. Bosiljke Zirojević Lečić. Na istoj Akademiji zavšila je master studije slikarstva, 2014. godine, u klasi prof. Gorana Despotovskog. Izlagala je na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.


Dušan Perić

Rođen 1985. godine u Somboru.
Osnovne studije slikarstva završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2010. godine, u klasi prof. Vlade Rančića. Master studije, smer crtež, završio je 2012. godine na istoj Akademiji, u klasi prof. Jelene Trpković. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u Odžacima, Novom Sadu, Somboru, Beogradu, Zrenjaninu… Učesnik je više projekata i radionica i dobitnik nekoliko nagrada.


Mlađana Popović

Rođena 1989. godine u Vršcu.
Osnovne studije slikarstva završila je 2013. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Dušana Todorovića. 2014. godine završila je master studije slikarstva na istoj Akademiji, u klasi Lidije Marinkov Pavlović. Izlagala je na jednoj samostalnoj i brojnim grupnim izložbama u Novom Sadu, Vršcu, Plandištu. Od 2010. godine je stalni učesnik likovne kolonije, muzički festival „Rock Village“ u Banatskom Sokolcu.


Aleksandra Ristić

Rođena 1989. godine u Beogradu.
Osnovne studije slikarstva završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2012. godine. Od 2013. godine pohađa master studije slikarstva na istoj Akademiji, u klasi prof. Bosiljke Zirojević Lečić. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u Novom Sadu, Vrbasu, Kruševcu… Učesnik je više projekata, kolonija i radionica. Dobitnik je nekoliko nagrada i pohvala.


Miroslava Raković

Rođena 1955. godine u Novom Sadu.
Diplomirala je 1981. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na grupi za grafiku, u klasi prof. Halila Tikveše. Učestvovala je na više domaćih i stranih izložbi ilustracija i grafičkog dizajna u zemlji i inostranstvu. Bavi se slikarstvom, digitalnom grafikom, ilustracijom i fotografijom. Dobitnk je nekoliko nagrada i priznanja.


Vera Tanasić

Rođena 1983. godine u Novom Sadu.
Završila je osnovne studije slikarstva 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Dušana Todorovića. Učesnik je više grupnih izložbi.


Ana Vrtačnik

Rođena 1991. godine u Sarajevu (BiH).
Osnovne studije slikarstva, u klasi prof. Vlade Rančića završila je 2014. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Trenutno je na master studijama slikarstva na istoj Akademiji, kod istog profesora. Izlagala je na jednoj samostalnoj i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada, pohvala i sipendija. Od aprila 2014. godine, na poziv prof. Radovana Jandrića, postaje član edukativno motivacionog projekta „Lutajući otisak“.