Izložba novih članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine

15. januar – 2. februar 2018.

Pozivamo vas na otvaranje izložbe novih članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine u ponedeljak, 15. januara, u 19 časova, u Galeriji SULUV.

Radove će izložiti: Anica Radošević Babić, Đorđe Georg Vinokić, Igor Smiljanić, Ilija Smiljanić, Kristina Palanjuk, Maja Ćuk, Nataša Panian, Nenad Ignjatov, Sandra Janjatović, Tijana Holpert, Vanja Ignjac, Mladen Stojanović, Dušan Savković, Veroljub Naumović i Emilia Valentikova.

Izložba će biti otvorena do 2. februara 2018. god.


Više informacija o autorima:


Anica Radošević Babić

Anica Radošević Babić, rođena je 1972. god. u Vršcu. Osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završila je 1996. god. Magistrirala je 2000. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Katedra za grafiku u klasi profesora Zorana Todovića. Član je ULUS-a od 1999. god. Radovi Anice Radošević Babić nalaze se u kolekcijama domaćih i inostranih ustanova kulture. Dobitnica je povelje grada Vršca za umetničko stvaralaštvo. Nosioc je domaćih i kordinator više međunarodnih umetničkih studentskih projekata. Od 2014.redovni je profesor na Katedri za grafiku  Akademije umetnosti u Novom Sadu.

anicaradosevic@yahoo.com

 

Đorđe Georg Vinokić

Rođen je 1965. godine u Novom Sadu, gde je studirao petrohemiju (1984-1990). Živi i radi kao slobodni umetnik slikar u Austriji, a od 2017. godine i u rodnom gradu u kojem je po prvi put izlagao u okviru Dunavskih Dijaloga iste godine. Njegovi radovi se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama, između ostalog i u vlasništvu Muzeja Liaunig, Flener Colekcije, RAG kolekcije, Land Burgenland…

georg@vinokic.net

http://georg.vinokic.net

 

Igor Smiljanić

Igor Smiljanić rođen je 1977. u Kikindi. Diplomirao je na Katedri za vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, master studije vaarstva  završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je trenutno na doktorskim studijama likovnih umetnosti. Radi kao stručni saradnik na katedri za vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2003. god. do sada je saradnik na internacionalnom simpozijumu skulpture Tera u Kikindi. Od 2008. god. do sada je asistent na projektu Teratorija, Kikinda-Beograd.

igor.smiljanic@gmail.com

 

Ilija Smiljanić

Rodjen je 1964. u Vrbasu. Vrlo brzo nakon toga se sa porodicom seli u Novi Sad gde pohadja osnovu a potom i srednju školu za primenjenu umetnost “Bogdan Šuput”, nakon koje odlazi (1985) u tadašnju Čehoslovačku gde je studirao i diplomirao na Akademiji Likovnih Umetnosti u Pragu i stiekao titulu Akademskog slikara (uključujući i godinu dana Magisterija i titulu Magistra Umentosti – MA, 1990). Nakon studija živi i stvara u Pragu i Londonu. Krajem devedestih u Puli (Hrvatska) zajedno sa suprugom akademskom fotografkinjom Silviom Potočki osniva galeriju za savremenu umetnost Singular. Od 2014. godine živi i stvara u Novom Sadu. Stvaralaštvo Ilije Smiljanića u proteklih 30 godina, pored slikarstva, je uključivalo i rad na projektima u oblasti ilustracije, grafičkog dizajna i likovne opreme knjiga u svojstvu Umetničkog i Kreativnog Direktora. Od povratka u Novi Sad bavi se isključivo slikarstvom.

mail@iliawebfolio.com

https://ilijasmiljanic.wixsite.com/paintings

 

Kristina Palanjuk

Kristina Palanjuk, rođena 1994. godine u Rumi. Trenutno je na Master akademskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2014. učestvovala je na više grupnih izložbi i likovnih kolonija.

kristina.palanjuk@gmail.com

https://www.behance.net/kristinapaf94e

 

Maja Ćuk

Maja Ćuk, rođena  je 1979. u Rumi. Magistrirala na katedri za scenski dizajn, Interdisciplinarnih magistarskih studija na Rektoratu Umetnosti u Beogradu. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek Slikarstvo, upisala 1999. godine u klasi profesora Slobodana Roksandića. Diplomirala u klasi profesora Gordana Nikolića 2004. godine. Stipendista Kraljevine Norveške za 500 najboljih studenata u Srbiji 2004. godine i stipendista Ministarstva Republike Srbije, Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Izlagala na pet samostalnih izložbi. Učesnik na brojnim kolektivnim izložbama, likovnim kolonijama i stručnim radionicama. Dobitnik Prve pohvale na Likovnom salonu Srem 2012, Prve nagrade na  Rumskom likovnom salonu 2011, Pohvale na Vojvođanskom salonu 2007, Specijalne nagrade na V rumskom novogodišnjem likovnom salonu 2005. godine. Član ULUS-a od 2005. godine. Živi i radi u Beogradu i Rumi.

majacuk@yahoo.com

 

Nataša Panian

Rođena je 1985. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu. 2006. upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu, likovni departman- smer vajanje. Studije završila 2010. godine u klasi profesorice Borislave Prodanović -Nedeljković. Dobitnik je nagrade umetničke livnice Stanišić za 2010.godinu. Master studije završila je u klasi profesora Tomislava Todorovića 2012. godine. Imala je jednu samostalnu i više kolektivnih izložbi.

paniannatasa@yahoo.com

 

Nenad Ignjatov

Nenad ignjatov je rođen 1986. god. u Gospođincima. Ljubav prema slikarstvu razvio je zahvaljujući slikaru Dobrosavu Uliću, koji ga je podučavao do petnaeste godine, kada počinje da radi ulja na platnu. Ubrzo postaje član mnogobrojnih likovnih kolonija. Nakon završene srednje ekonomske škole upisuje slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof.Vlade Rančića. Tokom osnovnih studija u slikarstvu bavi se eksperimentisanjem i istraživanjem u materijalima što postaje njegova preokupacija i na master studijama gde upotrebljava slikarske i neslikarske tehnike pri stvaranju dela. Odbranio je master rad na temu “Blizina jednakog” sa ocenom deset. Izlagao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu, i radio je u srednjoj umetničkoj školi “Bogdan šuput” u Novom Sadu kao zamena na predmetu Istorija umetnosti.

nenad.ignjatov@yahoo.com

 

Sandra Janjatović

Rođena je u Somboru 1993. godine. Živi i radi u Novom Sadu. Završila Srednju ekonomsku školu u Somboru. 2012. je upisala osnovne studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Trenutno je na master studijama slikarstva, u klasi profesora Gorana Despotovskog. Imala je tri samostalne i više kolektivnih izložbi u Srbiji.

http://sandrajanjatovic.weebly.com/

 

Tijana Holpert

Tijana Holpert rođena je 1985. godine u Vrbasu. Diplomirala je 2010. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na likovnom odseku, smer slikarstvo u klasi profesora Vlade Rančića i stekla zvanje Diplomirani likovni umetnik. Master studije na smeru slikarstvo završila je 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Vlade Rančića i stekla zvanje Master likovni umetnik. Bila je stipendista Ministarstva omladine i sporta, Fonda za mlade talente Republike Srbije. Pripredila je samostalnu kao i učestvovala u mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Objavila je nekoliko stručnih članaka iz oblasti estetskog vaspitanja, istorije umetnosti i slikarstva.

holpertt@yahoo.com

 

Vanja Ignjac

Vanja Ignjac rođena je 1992. godine u NovomSadu. Završila je Srednju umetničku školu za dizajn “Bogdan Šuput” u Novom Sadu 2011. godine. Diplomirala je 2017. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za grafiku u klasi profesora Radovana Jandrića. Nagrađena je za najuspešnijeg studenta na katedri grafike u generaciji 2013-2017. 2017. godine upisala je master studije modul: grafika,  na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Priredila je nekoliko samostalnih i učestvovala na više kolektivnih izložbi.

vignjac@gmail.com

 

Dušan Savković

Dušan Savković-Dukatti je rođen 30 jula 1984 godine u Novom Sadu. Završio je osnovnu i srednju školu za dizajn “Bogdan Šuputp u rodnom gradu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Jovana Rakidžića 2011 godine. Master studije završio je 2013 godine na Akademiji umetnosti kod profesora Jovana Rakidžića. Stručno usavršavanje za Konzervatora-restauratora slika i arheološke keramike završio je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu 2014.godine. Ima položen Državni stručni ispit i zvanje kustos-slikar. Član je ULUS-a i ULUV-a. Ima status slobodnog umetnika. Realizovao je šest samostalnih izložbi i učestvovao na preko 40 kolektivnih izložbi i humanitarnih projekata u mnogim gradovima Srbije. Veći broj publikacija. Tri puta nagrađivan, prva nagrada za crtež, Novkabel Novi Sad (2002) prva nagrada za ideju iz oblikovanja materijala Bogdan Šuput, Novi Sad, (2003), prva nagrada za crtež, Akademija Umetnosti, Novi Sad (2008) Slike mu se nalaze u privatnim kolekcijama po galerijama i drugim institucijama u SAD, Kanadi, Švedskoj, Nemačkoj, Grčkoj…i širom Srbije. Aktivni učesnik kolonija na području Republike Srbije i autor preko hiljadu slika, nekoliko murala, ikona , fresaka, ilustracija . Oženjen, otac dve devojčice, živi i radi kao samostalni umetnik u Novom Sadu. O svojoj umetnosti kaže da je u domenu istraživanja odnosa između ljudi, stavljenih u imaginarni prostor sa ulogama svakodnevnog čoveka.

www.dusansavkovic.com

 

Veroljub Naumović

Veroljub Naumović je umetnik koji živi i radi u Novom Sadu. Završio je gimanziju „Laza Kostić“ u Novom Sadu a na fakultetu je prvo studirao fotografiju na Visokoj Tehničkoj Školi pa zatim upisao nove likovne medije na Akademiji Umetnosti Univerziteta u Novom Sadu gde se kasnije opredeljuje za studije vajarstva. Godine 2017. dobija zvanje diplomirani likovni umetnik iz oblasti vajarstvo i iste godine upisuje master studije vajarstva na Akademiji.

U svojem radu inspiraciju vuče iz fascinacije ljudskim telom, kao i tehnologijom i naukom, a tako i filozofskim i sociološkim pitanjima koja proističu iz njihovog napredka. Motivi kojima se bavi su identitet, odnos namere i slučajnosti, odnos mentalnih procesa i okruženja, čovekovo telo, odnos mnoštva i pojedinosti, nagomilavanje. Za tumačenje njegovih dela proces nastanka, koji ih modulira i usmerava, je od ključnog značaja. Iskustvo nastanka i iskustvo gotovog dela su nerazdvojivi.

U svojoj seriji Deindividualizacije, koja se sastoji iz niza radova,ostvarenih upotrebom različitih tehnika i materijala (crtež, gips, terakota, beton…), umetnik se bavi delovanjem pojedinaca i njihovim odnosom unutar šireg društvenog reljefa. Ti radovi su realizovani u javnom kontekstu kroz učešće nasumične publike. Naime oni nagomilavaju,deponuju, otiske učesnika, najčešće njihove šake ili prsti.  Ovi otisci, iako nose jasnu simboliku i individualnu prepoznatljivost se u radovima ponavljaju i preklapaju na taj način da formiraju svedene vizuelne celine. Ovaj serijal autor realizujena kulturnimdogađajima i festivalima i izlaže na mnogim grupnim izložbama.

naumaesthetics@gmail.com

 

Emilia Valentikova

Rođena 17.05.1992. u Novom Sadu. Živi u Bačkom Petrovcu. Završila je osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer grafika u klasi profesora Radovana Jandrića. Trenutno je na master studijama grafike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je samostalno i kolektivno.

emiliavalentikova314@gmail.com

 

Mladen Stojanović

Mladen Stojanović  je rođen 23. marta 1993. godine u Novom Sadu. Završio je Srednju školu za dizajn ,,Bogdan Šuput’’ , odsek likovni tehničar  2012. godine. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu  2015/2016. godine na Departmanu likovnih umetnosti , studijski program Slikarstvo, u klasi prof. Gorana Despotovskog. Master akademske studije je završio 2016/2017. godine na istoj akademiji pod mentorstvom prof. Gorana Despotovskog. Trenutno je na doktorskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Osim samostalnih izložbi,  učestvovao je i na brojnim grupnim izložbama. Aktivno je učestvovao u više umetničko-istraživačkih projekata, od kojih se izdvajaju učešće u projektu ,,Reciklart’’ koji Akademija umetnosti realizuje sa Školom za srednje i osnovno obrazovanje ,,Milan Petrović’’ u Novom Sadu i u projektu prekogranične saradnje Srbija –Hrvatska  pod nazivom  ,,Panonski put umetnosti’’. Redovno učestvuje i na umetničkom projektu  ,,Razlike’’ i na festivalima videa i kratkog filma ,,Shortz’’ i ,,Frog’’. Dobitnik je nagrada, pohvala i stipendija među kojima je jedna od najznačajnijih stipendija Fonda za mlade talente ,,Dositeja’’ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u 2016. godini na osnovnim studijama i 2017. na master studijama, nagrade Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija (2013, 2014, 2015. i 2016), nagrada za najbolji crtež-studiju iz Fonda ,,Milivoj Nikolajević’’ Departmana likovnih umetnosti u 2012/2013. godini i godišnja nagrada Departmana likovnih umetnosti za najuspešniji umetnički rad iz discipline slikanje u školskoj 2015/2016. godini.

mladjani993@gmail.comSULUV – recenzije

15. – 26. 1. 2018.

 

Izložba novih članova

Tradicionalno, početak godine u galeriji SULUV je obeležen predstavljanjem novih članova. Iako od 15 novoprimljenih autora imamo priliku da vidimo samo po jedan rad, iz izložbe se može steći uvid u raznovrsnost likovnih izraza i načine na koje autori pristupaju likovnim tehnikama.

Radove dvoje mladih članova imamo prilike da vidimo već u narednom terminu – samostalna izložba linoreza Vanje Ignjac (1992) biće postavljena u ovoj galeriji, dok će izložbu Dušana Savkovića (1984) posetioci moći u isto vreme da vide u obližnjem Malom salonu. Ignjac je, za razliku od njenih dosadašnjih crno-belih serija koje imaju donekle dokumentaran odnos prema kulturi, odabrala apstraktnu monotipiju u boji sa naslovom Ja. Akril na platnu (platnima) Dušana Savkovića ističe njegovu sklonost ka kolažiranju različitih stilova i kreiranju atipičnih formata od inovativnog slaganja platana manjeg formata. Ovom prilikom Savković oponaša estetiku prikazivanja morskih talasa u japanskim grafikama sa nadrealnim izrazom i pop-art-om.

U galeriji SULUV će se do kraja godine još dva nova člana predstaviti samostalnim izložbama. Grafičarku Anicu Radošević Babić (1972) ćemo ponovo videti u drugoj polovini marta, a sada se predstavila kolografijom na kojoj je seme apstrahovano i uveličano do ogromnih razmera, do veličine novorođenčeta. Od novih članova grafičara, tu je i Emilia Valentikova (1992), trenutno na master studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Krajem maja će u Galeriji biti otvorena samostalna izložba Veroljuba Naumovića (1990). Njegov crtež Deindividualizacija 2 (100x70cm) rađen je otiscima prstiju, tim administrativno najspecifičnijim delom ljudskog tela koji nas razlikuje i razdvaja od svih ostalih. Prebacivanje indetifikacionog otiska u likovni element, Naumović najavljuje svoje opredeljenje da ispituje problematiku indetiteta i položaja pojedinca u masi ili tehnološki proizvedenom mnoštvu.

Crtež koristi i Kristina Palanjuk (1994), trenutno na master studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Crtajući biljke na korištenim kesicama biljnog čaja, ona spaja biljni materijal (papirna kesica) sa tragom biljke (boja od biljnog čaja koja je zadržana u kesicama) sa prikazom biljaka. Time na minimalan način ostvaruje semiotički niz (označitelj-označeno-znak), slično radu Jozefa Košuta „Jedna i tri stolice“ (1965). Đorđe Georg Vinokić (1965) živi i bavi se slikarstvom u Austriji, a prvi put se predstavio u rodnom Novom Sadu 2017. godine. Ovom prilikom vidimo njegov rad „Bela vrana“ u kombinovanoj tehnici. Ilija Smiljanić (1964) nakon studija i života u Pragu, potom Londonu i Puli, dolazi u Novi Sad 2014. i ovom prilikom se predstavlja radom Vrapci na ručno izrađenom papiru. Od vajara, ove godine su se učlanili Igor Smiljanić (1977), saradnik na Katedri za vajarstvo i student doktorskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i Nataša Panian (1985).

Pet novih članova su primarno slikari. Tijana Holpert (1985) je aktivna i u domenu estetske edukacije, a Maja Ćuk (1979) je magistrirala na Katedri za scenski dizajn, Interdisciplinarnih magistarskih studija na Rektoratu umetnosti u Beogradu. Sandra Janjatović (1993) je trenutno na master studijama i na izložbi se predstavila radom koji prikazuje dominantno okretanje liniji kao likovnom elementu koje istražuje i kroz crtež i kroz fotografiju. Crno-belim kontrastom i pedantno izvučenim tankim linijama, koje su poput mnogostrukih vlasi kose, Janjatovićeva stvara kompozicije neponovljivih ritmova. Nenad Ignjatov (1986) kombinuje slikarske i neslikarske tehnike pri stvaranju dela, dok Mladen Stojanović (1993), trenutno na doktorskim studijama, stvara simbolične prikaze oponašanjem dokumentarnog izraza, to jest hiper-realnim stilom.

 

Sonja Jankov