Povodom 900-te izložbe SULUV-a i 41. godine tehnika samoodbrane slikarska sekcija grupe Happy Trash Production predstavlja „SLIKE“

  • 14.08-26.08.2017.

Povodom 900-te izložbe SULUV-a  i 41. godine tehnika samoodbrane slikarska sekcija grupe Happy Trash Production predstavlja „SLIKE“

(Branislav Petrić, Dragan Matić, Vladimir Marko)

S obzirom da umetnička praksa grupe HTP ne podleže strogo definisanim umetničkim strategijama i da podrazumeva diverzitet motiva i tehnika, na ovoj izložbi su predstavljeni slikarski radovi manjih formata koje su članovi grupe HTP  naslikali  tokom 2014./17. godine, a koji su realizovani  kao njihova nezavisna viđenja medija i sadržaja slike danas.

Izlagači  na ovoj izložbi su:

Branislav Petrić  / DJ Čkalja (1959)

Diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1984). Slobodni umetnik. Osim izlagačkih aktivnosti, poslednjih godina radi video-scenografiju za koncerte i pozorišne predstave i nastupa kao Trash IJ (Image jockey).

 

Dragan Matić / DJ Taško (1966)

Diplomirao (1991) i magistrirao (2000) slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde radi kao redovni profesor na Katedri za slikarstvo. Trenutno radi u umetničkim grupama Happy Trash Production i Multiflex.

 

Vladimir Marko / DJ Gula (1961)

Diplomirao filozofiju u Beogradu. Doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerzitetu Komenskog u Bratislavi (Slovačka), gde je i zaposlen na Katedri za Logiku i metodologiju nauka. Bavi se savremenim formalnim interpretacijama antičkih logika i filozofijom nauke.