Alena Klaćikova: INDIVIDUALIZACIJA POJEDINAČNIH FORMI

  1. mart – 02. april 2016.

 

Individualizacija pojedinačnih formi

Pred nama stoje radovi mlade umetnice Alene Klaćikove, koja predstavlja  svoju prvu ozbiljnu seriju grafika iznedrenih tokom završne godine osnovnih i tokom master studija. Ona se osvrće na fenomen autorefleksije, koncentrišući se na objekte glavolikog oblika. Na taj način svojim grafičkim listovima pokazuje fragmente sopstvenog mentalnog sklopa, prenoseći slobodno i nesputano svoja  emotivna stanja, koja iste nose u raznim pravcima, kreirajući spektar različitih likova. Širi dijapazon ovih portreta kreira bogatiji svet, čija je veličina i punina tek nagoveštena ovim prvim ciklusom.

Branka Klaćik

Ova tema jeste rezultat misli koja me okupira u poslednje vreme i koja se odražava na moj rad,  a to je  upravo ta, o neverovatnoj originalnosti svega što nas okružuje. Sve što je prirodno ima svoj jedinstveni oblik i pečat, svoju blaženu svojevrsnost. Kada uzmemo jedan jednostavan motiv kao što je kaktus, možemo imati neograničen broj varijacija, koje su mene dovele do prikazivanja jedne određene forme. Ista  se može posmatrati kao portret sa svojim ličnim, umetničkim identitetom. Postepeno, tokom rada, došlo je do individualizacije pojedinačnih formi, odnosno pojavila se težnja motiva da iz oblasti  neživog bića, preraste u živo ( “Mislim, dakle,  postojim”). Ovi glavoliki oblici teže da budu drugačiji, da postanu samostalni, emancipovani od njihovih srodnika. Oni imaju svoja imena, svoje lične odlike, svoje poreklo, jednom rečju: svoj identitet. Oni se, kao odraz mojih sopstvenih težnji, bore za to, da budu viđeni i shvaćeni u svojoj potpunosti, a da ta potpunost bude zaista istinski posebna i jednistvena. Na taj način, oni postaju vrsta pečata, kao otisak mog i njihovog individualnog, a ipak međusobno povezanog karaktera. Zamrznuti u trenutku njihove metamorfoze, oni govore o putu, daleko više nego o sopstvenom odredištu i ostvarenom cilju.

Alena Klaćikova

Alena Klaćikova

Rođena 1991. godine u Novom Sadu.
Završila je Akademiju umetnosti, u klasi Anice Radošević, 2014 godine.
Iste godine upisuje master studije na istom smeru.
Pored grafike, intenzivno se bavi slikarstvom i crtežom. Član je SULUV-a od 2015. godine.

Kolektivne izložbe:
2012.    Novi Sad, Akademija umetnosti Novi Sad, Završna izložba grafika studenata druge godine;
2012.    Novi Sad, ”Foto kino savez Vojvodine”,  Izložba fotografija studenata druge i treće godine;
2013.    Novi Sad, “Galerija Hol”, (Akademija umetnosti Novi Sad), Izložba grafika studenata treće godine;
2013.    Novi Sad, Akademija umetnosti Novi Sad, Izložba crteža studenata treće godine;
2013.    Novi Sad, „Galerija Hol”, Akademija umetnosti Novi Sad, Izložba crteža studenata Akademije umetnosti Novi Sad  i studenata Fakulteta likovnih umetnosti ;
2013.    Beograd, “Grafički kolektiv”, Izložba grafike malog formata;
2014.    Beograd, “Grafički kolektiv”, Majska izložba grafike;
2014.    Novi Beograd, “Dom kulture”, Bienale studentske grafike;
2014.    Beograd, “Galerija fakulteta likovnih umetnosti”, Izložba crteža studenata Akademije umetnosti Novi Sad i studenata Fakulteta likovnih umetnosti;
2014.    Beograd, „Grafički centar“ ,Izložba grafika studenata četvrte godine grafike (klasa prof. Anice Radošević) Akademije umetnosti u Novom Sadu;
2014.    Novi Sad, Galerija Rajka Mamuzića, Galerija Matice Srpske Završna izložba studenata četvrte godine Akademije umetnosti Novi Sad;
2014.    Zrenjanin, Kulturni centar Zrenjanin, „30 x 30“
2014.    Beograd, “Grafički kolektiv”, Izložba grafike malog formata
2015.    Novi Sad, Galerija SULUV, Izložba novih članova SULUV-a
2015.    Novi Sad, “Galerija Hol, Akademija umetnosti Novi Sad”, Izložba crteža studenata Akademije umetnosti Novi Sad i studenata Fakulteta likovnih umetnosti;
2015.    Projekat „Zbrajalice“, međunarodne izložbe. (Kanada, Univerzitet u Kvebeku; Belgija, Akademija lepih umetnosti u Briselu; Meksiko, Nacionalni univerzitet u Meksiku; Argentina, „Zona imaginaria“, Buenos Aires; Španija, Vigo univerzitet; Danska, Arhus akademija, Brazil, Federalni univerzitet Rio Grande do Sul; Univerzitet u Novom Sadu, zgrada rektorata…)
2015.    Beograd, „Grafički kolektiv“, Majska izložba grafike
2015.    Bogdanci, Makedonija, „Štamparska radionica Sofija“, Izložba likovne kolonije
2015.    Altrinham, Velika Bitanija, „Art with a heart“, Transformation
2015.    Ofenbah, Nemačka, Senfelder institut, Izložba 11. dodele Senefelder nagrade.
2015.    Pančevo, Istorijski arhiv u Pančevu, Bijenale savremenog crteža
2015.    Novi Sad, Galerija Rajka Mamuzića, Koreni na malom formatu
2015.    Beograd, „Grafički kolektiv“, Izložba grafika malog formata

Nagrade:
Treća nagrada Senefelder za izuzetan uspeh iz oblasti litografije, Ofenbah, Nemačka