Ana Ivić: KEFALO FORE

14 – 26. oktobar 2013.

 

Izloženi radovi mogu se podeliti u dva skupa: slike nastale na temelju fotografija iz novina i slike „iz glave“, nastale od sume vizuelnih poticaja koji su se u autoru saželi u fokus posle susreta sa prvobitnim dokumentarnim materijalom.
Ljudi sa fotografije kao dokumenta nekog događaja prelaze iz stvarnog trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalni prostor fotografije, ali se njihov preobražaj nastavlja prenošenjem njihovih tela na dvodimenzionalni prostor slike. Gubljenje identiteta neminovno je, a prilikom prenošenja sa fotografije na crtež kroz uproštavajući proces crtanja nestaju čak i poneke cele figure, kao da nikad nisu ni postojale. Crtanje i slikanje su oponašanje stvarnog nasilja, samo ponekad zabeleženog na fotografiji.
Cephalophore je naziv za ikonografski prikaz sveca mučenika kome se doslovce došlo glave, pa je on nosi u sopstvenim rukama i pokazuje je posmatračima. Ovaj ikonografski dragulj bizarni je spoj tragičnog i komičnog, cenjen u javnosti a naglašen igrom reči u nazivu izložbe.
Mehanizam tog popularnog kontrastiranja tragičnog i komičnog na ovim slikama se podražava do gotovo apsurdnog, jedva kontrolisanog šarenila čistih kontrastnih boja.
Prizor se pretvara u heraldički dizajniran znak – zastavu, grb, pamflet (boje su čiste i jarke a oblici uprošćeni) –  potpuno odvojen od stvarnosti, izdignut iznad nevažnih ličnih sudbina moštva pojedinaca nasilno premeštenih u prazan prostor lišen jednosti heroja.


Ana Ivić (1977):

Obrazovanje:
Diplomirani slikar likovnih umetnosti (2005),
Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu
Član SULUV-a i ULUS-a.

Samostalne izložbe:
16. Art market, Kuća kralja Petra, Beograd, jun 2013.
Galerija Kucera, Beograd, oktobar 2011.
Galerija savremene umetnosti Smederevo, septembar 2011.
Moderna galerija Lazarevac,.april 2011.
Galerija Elektrika, Pančevo, oktobar 2009.
Galerija Suluj, Beograd,.jun 2009.
Galerija SULUV, Novi Sad, april 2009.
Galerija Rančićeva kuća, Beograd, mart – april 2009.
Galerija Istorijskog arhiva Pančevo, mart 2009.

Grupne izložbe:
Pogledi 2013, Galerija73, Beograd, mart-april 2013.
30×30, Savremena galerija Zrenjanin, decembar 2012 – januar 2013.
Prolećna izložba ULUS-a 2012, Beograd
Internacionalni bijenalni festival portreta, crteža i grafika 2011 – Interbifep XIV, Tuzla, septembar – novembar 2011.
Pogledi 2011, maj 2011, Galerija73, Beograd
Paleta mladih, Vrbas, 27.maj–27.jun 2010.
Likovni salon Doma kulture Čačak, 14.Prolećni anale, 20.maj-20.jun ’10.
Galerija Feniks, Album misterijskih životinja 2, 11.maj-5.jun 2010, Beograd
Crtež, Galerija 107, Beograd, 30.mart-14.april 2010.
Decembarski salon, Galerija ULUS-a, Beograd, 24.dec 09–4.jan 2010.
Drugi bijenale crteža Srbije, Pančevo, od 7.nov 2009.
30×30, Savremena galerija, Zrenjanin, 28.sept-30.okt 2009.
Mali format 2, Centar za kulturu Grocka, Galerija Rančićeva kuća, Beograd, 11.maj–10.jun 2009.
57. godišnja izložba članova SULUV-a, 22.sept–05.okt 2008, Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad
VI Bijenale likovnih i primenjenih umetnosti, Smederevo, 7.jun-2.jul 2008.
Gostovanje Prvog bijenala originalnog crteža Srbije u Zaječaru, maj-jun 2008.
Mali format, Centar za kulturu Grocka, galerija Rančićeva kuća, Beograd, 9-30. maj 2008.
Izložba novih članova SULUV-a, Novi Sad, 4-23.feb 2008.
Prvi bijenale originalnog crteža Srbije, Pančevo 2007.
XXXIII  izložba crteža i skulptura malog formata studenata FLU , 25.maj-13.jun 2004, Beograd
XXXII izložba crteža i skulptura malog formata studenata FLU , 20.maj-8.jun 2003, Beograd
Izložba radova studenata FLU,  Solun 2002.
Grupna izložba „Bez naslova“, Studentski Kulturni Centar od 20-29.11.2000, Beograd