Uslovi za izlaganje, predviđeni su konkursom, programom razmene i saradničkom mrežom

Galerija se ne izdaje u komercijalne svrhe