Konkurs za prijem novih članova

Savez udruženja likovnih umetnika raspisuje konkurs za prijem novih članova.

Konkurs je otvoren od 16. novembra do 13. decembra 2017. godine

Ovde preuzmite tekst konkursa: Konkurs za prijem novih clanova SULUV 2018

 

Pravo učešća na Konkurs imaju kandidati koji su završili akreditovanu visokoškolsku ustanovu osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija iz oblasti likovnih umetnosti, kao i kandidati koji su imali minimum četiri samostalne izložbe odabrane od strane saveta galerije. Konkurs se odnosi na kandidate sa prebivalištem na teritoriji Vovodine.

 

Konkursni materijal treba da sadrži:

 

  1. Biografiju/CV
  2. Fotokopiju diplome o završenim odgovarajućim akademskim studijama
  3. Dokaz (katalog, potvrda) o realizovanim samostalnim izložbama (za kandidate koji nemaju završene odgovarajuće akademske studije)
  4. Fotokopiju lične karte
  5. Portfolio, deset fotografija visokog kvaliteta u JPG ili PDF formatu (oblast likovnih umetnosti: slika, crtež, grafika, skulptura, prošireni mediji…).

*Napomena:

Kandidati su dužni da ukoliko Umetnički savet zatraži prilože i originalne radove.

  1. Dokaz o uplati participacije za prijem u članstvo (4.000,00 RSD).

Podaci za uplatu:

Svrha uplate: Participacija za prijem u članstvo SULUV

Primalac: SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

Iznos: 4.000,00

Račun primaoca: 340-1812-23

Poziv na broj: 2018

Molimo vas da dokumentaciju pošaljete na mejl adresu suluvkontakt@gmail.com ili dostavite poštanskim putem na adresu Saveza udruženja Likovnih umetnika Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad ili lično utorkom od 10 do 14 i od 16 do 19, sredom, četvrtkom i petkom od 16 do 19 časova.

Umetnički savet i Predsedništvo Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine nakon razmatranja konkursnog materijala, donose odluku o prijemu novih članova, koju verifikuje Skupština udruženja.