Poštovani članovi Udruženja, poziv za dostavljanje materijala za portfolio kartice na našem sajtu uvek je otvoren za sve aktivne članove Udruženja.

OPŠIRNIJE

PORTFOLIO UDRUŽENJA