STATUS SAMOSTALNI UMETNIK

Sticanje statusa samostalnog umetnika
null

Konkurs za sticanje statusa samostalnog likovnog umetnika je stalno otvoren.

RAD KANCELARIJE ULUV ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

Sve informacije koje se tiču samostalnih likovnih umetnika kao i sticanja statusa samostalnog likovnog umetnika možete dobiti u kancelariji SULUV ponedeljkom i sredom od 16 do 20 časova. [email protected]KONTAKT »

Kandidati koji žele da steknu status samostalnog likovnog umetnika potrebno je da kancelariji SULUV-a dostave sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev za prijavu na konkurs za utvrđivanje statusa samostalnog likovnog umetnika

 • Fotokopiju lične karte ili izvod (ukoliko je čipovana LK)

 • Potvrda o prebivalištu iz SUP-a

 • Uverenje iz PIO fonda o upisanom radnom stažu

 • Fotokopija diplome i drugih uverenja o adekvatnom obrazovanju

 • Opširna profesionalna biografija

 • Dokaz o umetničkoj ativnosti, sa naglaskom na prethodne 4 godine (katalozi I sl. u elektronskoj formi na CDu ), odnosno dokazi o ispunjavanju kriterijuma utvrđenih PRAVILNIKOM

 • Potpisanu IZJAVU (link) da kandidat nije osiguran po drugom osnovu

Svu dokumentaciju dostaviti pored fizičkog i u elektronskom obliku, skenirano ili u PDFu na adresu [email protected]

Detaljnije o potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u PRAVILNIKU.

Uputstvo za samostalne likovne umetnike

Na kraju svake fiskalne godine, samostalni likovni umetnik obavezan je da preda sledeću dokumentaciju nadležnoj Poreskoj upravi:
 • Krajem svake godine svi samostalni likovni umetnici bi na kućnu adresu trebalo da dobiju dva rešenja od Poreske uprave. Jedno je akontaciono za tekuću godinu, drugo je konačno rešenje za prethodnu godinu.
 • Fotokopije tih rešenja treba dostaviti Udruženju, a originale zadržati.
 • Preuzmite PPD-SU obrazac koji treba da popunite svojim podacima u dva primerka.
 • Uzmite listing iz banke u kojoj imate tekući račun kako biste imali dokument o promenama na računu za celu prethodnu godinu.
 • Ako ste imali uplate na račun, potrebno je da tražite potvrdu od isplatioca honorara o uplaćenim iznosima i doprinosima.
 • Potrebno je da imate fotokopiju lične karte ili izvod ako imate čipovanu ličnu kartu.
 • Navedenu dokumentaciju (PPD-SU obrazac, fotokopiju LK i listing iz banke) predajete na šalteru br. 6 u Poreskoj upravi.
 • Potrebno je da jedan primerak PPD-SU obrasca koji zadržavate kod sebe bude overen od strane službenika u Poreskoj upravi. Taj primerak čuvajte u svojoj u arhivi.

Uputstvo za samostalne likovne umetnike - kvartalne uplate i dugovanja kod Poreske uprave

Nadležna gradska uprava uplaćuje doprinose samostalnim likovnim umetnicima kvartalno. Dešava se da uplate ne budu uvek na vreme zbog čega se događa da samostalni likovni umetnici imaju dugovanja u Poreskoj upravi. Kada se pojavi dugovanje, ukoliko nije odmah izmireno, svaki naredni dan Poreska uprava zaračunava kamatu. Zbog toga je važno da samostalni likovni umetnici postupe na sledeći način:
 • Redovno prate obaveštenja koja dobijaju iz kancelarije Udruženja i prijave ukoliko je došlo do promene imejl adrese.
 • Nakon svake uplate doprinosa, Udruženje obaveštava putem imejla samostalne likovne umetnike o uplati, svaka 4 meseca.
 • Nakon obaveštenja, potrebno je da samostalni likovni umetnici odu u nadležnu poresku upravu i provere svoje stanje, odnosno da uzmu listing stanja.
 • Ukoliko postoji dug (koji je obično oko 50 dinara ukoliko se po listing ode odmah po obaveštenju), potrebno je da tražite od službenika u poreskoj da obeleži dug u tabeli listinga.
 • Potrebno je da popunite dve uplatnice (uputstvo kako popuniti uplatnice nalazi se ispod teksta) obeleženim podacima i izmirite dugovanje.
 • U tabeli listinga, tamo gde je Vaš određeni dug nalazi se Vaš jedinstveni broj (BOP) koji u uplatnici treba da upišete u polju za poziv na broj. BOP se menja svake godine, tako da iako je za datu godinu Vaš jedinstveni broj sledeće godine će biti drugačiji, pa je potrebno uvek dodatno obratiti pažnju.