ORGANI I RADNA TELA

PREDSEDNIŠTVO


(decembar 2016 – decembar 2020)

Goran Despotovski, predsednik (od jula 2017.)
Zoran Pantelić
Danica Bićanić
Milan Jakšić
Maja Erdeljanin

UMETNIČKI SAVET


(decembar 2016. – decembar 2020)

Bojan Novaković
Korina Gubik
Igor Obrovski
Mujo Alagić
Nenad Bogdanović


ANGAŽOVANI SARADNICI


Danica Bićanić
Danijel Babić
Bojana Vlahović


 

KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE STATUSA SAMOSTALNOG  UMETNIKA


(april 2017. – april 2021.)

Slobodan Knežević
Bosiljka Zirojević
Jovanka Ulić
Dobrivoj Rajić
Rastislav Škulec


Po potrebi se formiraju i druga stalna ili povremena radna tela.
Organi Udruženja se biraju po izbornom principu i rade na načelima ravnopravnosti svojih članova.
Mandati Predsedništva, Umetničkog saveta i Komisije za priznavanje statusa samostalnog umetnika traju po četiri godine.