IZJAVA

Primer Izjave preuzmite ovde: IZJAVA – primer

 

IZJAVA

 

Ja, __________________________________, akademski/ka _________________________________________________
(Ime i Prezime)                                                  (slikar/ka, grafičar/ka, vajar/ka, multimedijalni/a umetnik/ca)

iz _____________________________, ul.______________________________ br.________ (JMBG:______________________),

izjavljujem da umetničku delatnost obavljam kao jedino i glavno zanimanje.

Takođe izjavljujem da nisam osiguran/a ni po kom drugom osnovu, da nisam vlasnik preduzeća ili radnje i da nisam zaposlen/a.
Potpis