KONKURS 2016: prijem novih članova SULUV-a

Prijave i radovi za prijem novih članova SULUV-a vršiće se od 11 – 15. januara 2016. godine od 10.00 – 18.00 sati.

Pravo učešća na Konkursu imaju likovni umetnici koji su završili Akademiju umetnosti ili su izlagali na šest kolektivnih ili samostalnih žiriranih izložbi i koji žive na teritoriji Vojvodine. Pored biografije, potrebno je dostaviti fotokopiju diplome ili dokaz o učešću na žiriranim izložbama, fotokopiju lične karte, kao i deset radova iz oblasti za koju se konkuriše (slike, grafike, radovi iz oblasti proširenih medija) ili šest skulptura. Takođe, svi kandidati prilažu i deset crteža. Participacija za prijem u članstvo iznosi 3.000,00 din.

*Sve ostale informacije u vezi sa konkursom možete dobiti na tel: 021/524-991 od 10-15h radnim danom
ili nas kontaktirajte na e-mail: suluvkontakt@gmail.com

word_icon-38x37Pravilnik o prijemu u članstvo SULUV-a

word_icon-38x37Formular prijave na konkurs