KONKURSI 2017: izložbe u galeriji SULUV-a; boravak u CITE INTERNATIONALE DES ARTS PARIS

Obaveštavamo članove da je otvoren Konkurs za izložbe u galeriji ULUV-a u 2017. godini.
Pozivamo članstvo da konkursni materijal za izložbe u galeriji ULUV-a, dostavi najkasnije do 13. januara 2017. godine. Pravo učešća na konkursu imaju članovi koji su izmirili svoje obaveze prema Udruženju za 2015. I 2016. godinu, kao i uplatu za 2017. godinu.
Svoje predloge (fotografije, štampani materijal, CD ili DVD) dostavite na adresu ULUV-a, Bulevar Mihajla Pupina 9, 21000 Novi Sad ili (u elektronskom obliku) na e-mail: suluvkontakt@gmail.com
Prijava treba da sadrži:
– najmanje 10 fotografija radova ili skica projekta sa kojim se aplicira
– opis izložbe/projekta
– navedene sve dodatne tehničke zahteve za realizaciju izložbe (potreba za
postamentima, video projektorima, većim intervencijama u galeriji…)

Konkuriše se isključivo sa radovima koji će biti u dodeljenom terminu i izloženi.
U izuzetnim slučajevima ostavlja se mogućnost izmene predloženog sadržaja za izložbu u potvrđenom terminu, koju u dogovoru sa Umetničkim savetom kandidat usklađuje.

*Za sve dodatne informacije pozovite 021/524-991 (od 10-15h) ili nas kontaktirajte na
e-mail: suluvkontakt@gmail.com
**Napomena: mogućnost participacije ULUV-a u produkciji izložbi će zavisiti od visine odobrenog budžeta za organizaciju izložbi u 2017. godini.


 

KONKURS ZA BORAVAK U CITE INTERNATIONALE DES ARTS PARIS

Obaveštavamo vas da članovi ULUV-a  imaju pravo korišćenja jedenog ateljea u Cite Internatiodale des Arts Paris u terminu od 01. april – 30. jun 2017. godine.
Mesečna cena boravka u ateljeu kreće se oko 520 EUR za samostalno korišćenje ateljea, do mnogo povoljnije varijante od 670 EUR za dva rezidenta (ukoliko istovremeno borave u ateljeu).
Takođe, postoji mogućnost da atelje koriste dva umetnika samostalno tako što se temin deli (jedan umetnik boravi 1 mesec, drugi 2 meseca)
Napominjemo da u prethodne dve godine država nije odobrila sredstva za glavni projekat (boravak umetnika) ali da, u okviru konkursa republičkog Ministarstva kulture i informisanja za mobilnost umetnika, postoji mogućnost refundacije dela putnih troškova. Stoga bi autori koji konkurišu za ateljea u 2017. godini trebalo projektuju sopstveno učešće ili donatora.
U prijavi navesti:
-biografiju
-od koje godine ste član Udruženja
-da li ste spremni da boravite sa nekim od kolega istovremeno u ateljeu, a ako ne koji vam od ponuđena tri meseca najviše odgovara
-da li ste spremni da fnansirate boravak u ateljeu samostalno ili imate donatora

Prijave se podnose ULUV-u lično, poštom ili na e-mail adresu: suluvkontakt@gmail.com.Rok za podrošenje prijava za boravak u Cite-u je 13. januar 2017. godine.
Savetujemo clanstvo da se i sami informisu putem interneta na druge oblike pomoci za troškove putovanja npr. Step Beyond Travel Grant koji se sprovodi preko ECF – European Cultural Foundation iz Amsterdama.
Pravo učešća na Konkursu imaju članovi koji su izmirili obaveze prema Udruženju.


 

ČLANARINA ZA 2015., 2016. i 2017. GODINU

Pozivamo članove ULUV-a da regulišu godišnju članarinu koja za 2015. g., odnosno 2016. g. iznosi po 1.000,00 din.
Podsećamo da se ULUV već godinama finansira samo na osnovu projekata vezanih za izlagačku delatnost galerije i da je članarina trenutno jedini vid finansiranja vezan za funkcionisanje samog udruženja i da na neki način predstavlja volju i spremnost članova za participacijom u udruženju. Članarina je takođe deo prakse svih cehovskih udruženja.
Članovi koji nisu izmirili svoje obaveze za prethodne dve godine nemaju prava na učešća na konkursima ULUV-a, a takođe im se neće izdavati potvrde i ostala dokumenta vezana za kancelariju ULUV-a.

Nalog za uplatu se popunjava sledećim podacima:

svrha uplate:        Članarina za 2015. (2016.), odnosno 2017.
primalac:        ULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad
iznos:            =1.000,00 (za 2015. I 2016.), odnosno 1.500,00 (za 2017.)
račun primaoca:     340-1812-23
poziv na broj:        2015 ;2016; 2017.

Takođe vas obaveštavamo da je, odlukom Skupštine Udruženja (održane 10.12.2016. godine) doneta odluka o povećanju članarine na iznos od 1.500,00 dinara za 2017. godinu, koju ste dužni da uplatite do kraja februara 2017. godine.
Na taj način se omogućava finansijska i programska projekcija Udruženja, a istovremeno se omogućava i osnovna solvetnost kancelarije dok se ne realizuju potraživanja iz drugih izvora.

Prmer uplatnice:


 

Molimo sve članove koji imaju e-mail adrese, a koje nisu prijavili  Udruženju, da to urade što pre radi brže i lakše komunikacije, na adresu: suluvkontakt@gmail.com