Konkursi Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine će biti raspisani u drugoj polovini 2018. godine.

Konkurs za prijem novih članova biće raspisan 1. avgusta i trajaće do 1. septembra 2018. godine.
Konkurs za izlaganje biće raspisan 1. oktobra i trajaće do 1. novembra 2018. godine.
Detalji konkursa će biti objavljeni blagovremeno.

Konkursi za prijem novih članova i izlaganje u Galeriji SULUV u 2019.

SULUV svake godine ustupa nekoliko izlagačkih termina pojednicima, udruženjima, radi realizacije izložbi, projekata, održavanja tribina, seminara i sl. Za termin je moguće konkurisati tokom čitave godine, u zavisnosti od popunjenosti termina.

Saradnička mreža Udruženja

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine jednom godišnje raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za godišnji program u narednoj godini.

Pravo učešća na konkursu imaju [AKTIVNI], odnosno članovi koji su izmirili svoje obaveze (godišnju članarinu) prema Udruženju. Uslove konkursa i način slanja dokumentacije, SULUV objavljuje na Javnom konkursu svake godine za narednu izlagačku sezonu. O dodeli termina za izlaganje odlučuje Umetnički saveta SULUV-a i o tome obaveštava sve prijavlјene autore.

KONKURS
Konkurs za članove

Uslovi za izlaganje, predviđeni su konkursom, programom razmene i saradničkom mrežom

Galerija se ne izdaje u komercijalne svrhe

Uslovi za izlaganje

UDRUŽENJE OBEZBEĐUJE

  • izložbeni flajer (A5 format, obostrano)
  • godišnji katalog
  • medijsku podršku
  • koktel na otvaranju izložbe
  • tehničku podršku pri postavlјanju izložbe
  • dokumentaciju sa otvaranja
Galerija SULUV

Pozivamo članove SULUV-a da izmire svoje obaveze prema Udruženju i uplate godišnju članarinu. Na taj način ostvarujete status AKTIVNOG ČLANA. Aktivni član je član Udruženja koji je izmirio svoje obaveze (godišnju članarinu) prema SULUV-u do kraja februara tekuće godine.

GODIŠNJA ČLANARINA

Obaveštavamo sve članove Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine da mogu da se prijave za privremeno korišćenje ateljea koji je pripadao preminulom kolegi prof. Zoranu Grmašu.

Atelje je stavljen u funkciju otvorenog studija i multifunkcionalnog ateljea. Prostor ateljea je koncipriran kao mesto koje će okupljati stvaraoce u cilju produkcije novih radova. Studio se prostire na 75,16 metara kvadratnih, poseduje svu potrebnu grafičku i slikarsku opremu za profesionalan rad. Prostran je i omogućava rad više autora istovremeno. Nalazi se na ulasku u Bukovac. Zainteresovani članovi mogu da iznajme prostor u unapred dogovorenom vremenskom periodu.

Za više informacija možete se obratiti kancelariji SULUV-a.

Atelje „Zoran Grmaš“