4. SEDNICA: 4. jul 2017.

DNEVNI RED:

 1. Razgovor sa predstavnicima Fondacije „Novi Sad 2021“
 2. Reprezentativnost SULUV-a, finansiranje poverenih poslova od strane Ministarstva kulture Republike Srbije i formiranje Statusne komisije SULUV-a
 3. Sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka i Projekata SULUV-a u 2017. godini
 4. Atelje na Tvrđavi
 5. Razno

ZAPISNIK

PRISUTNI: Rastislav Škulec, Zoran Pantelić, Danica Bićanić i Maja Erdeljanin

 

 1. Na sastanku su prisustvovali i predstavnici Fondacije „Novi Sad 2021“, Vladimir Radmanović, i gost/saradnik fondacije menadžer u kulturi Petr Šimon (učesnik u niminacijama Vroclava, Poznana, Košica za prestonice Evrope). Njihova namera je bila da se upoznaju sa načinom rada SULUV-a i kapacitetima, jer su načelno zainteresovani za razvoj nekih od programa koji bi bili u skladu sa njihovim ambicijama EPK Novi Sad 2021. Petr Šimon je posebno zainteresovan za razvoj programa Artist-In-Residency, pa fokus razgovora bio usmeren u tom pravcu. Zaključak je nakon susreta da se Kancelarija Fondacije „Novi Sad 2021“ javi i predloži neki oblik saradnje.
 2. Na osnovu odluke sa prethodnog sastanka Predsedništva SULUV-a, članstvu je prosleđen dopis sa molbom da predlože članove SULUV-a koji bi činili Statusnu komisiju SULUV-a u naredne četiri godine. U skladu sa predlozima, i uz konsultacije sa predloženim članovima, Predsedništvo SULUV-a imenuje petočlanu komisiju u sastavu: Slobodan Knežević, Bosiljka Zirojević Lečić, Jovanka Ulić, Dobrivoj Rajić i Rastislav Škuljec. Sekretarijat je obavestio Predsedništvo o usvojenom planu i programu, kao i finansijskom planu za 2017. godinu od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i odluci istog Ministarstva o dodeli sredstava za finansiranje poverenih poslova SULUV-a u 2017. godini, u iznosu od 700.000,00 dinara. Članovima Predsedništva je na uvid dat Ugovor o finansiranju vršenja poverenih poslova SULUV-a u 2017. godini, potpisan 12. maja 2017.godine.
 3. Nakon uvida u rezultate svih konkursa na koje je Udruženje apliciralo za 2017. godinu donet je zaključak da odobrena sredstva nisu dovoljna za izdržavanje zaposlenog radnika, te je odlučeno da se raskine radni odnos sa zaposlenom na mestu Tehničkog sekretara SULUV-a, a da se u buduće angažuje honorarni saradnik (privremeno-povremeni poslovi, Ugovor o delu…) na račun poverenih poslova za koje je Ministarstvo kulture opredelilo sredstva.
 4. Kako četvorogodišnji Ugovor o dodeli ateljea na Tvrđavi članu SULUV-a Predragu Šiđaninu ističe u septembru 2017. godine, pokrenuto je pitanje daljeg korišćenja istog. Nakon razgovora sa Petrom Šimonom, ponovo je pokrenuto pitanje mogućnosti korišćenja ateljea na Tvrđavi kao internacionalnog rezidensa i mesta za saradnju sa umetnicima iz inostranstva. Predlog je da se formira grupa, koja bi se bavila ovim pitanjem i eventualno, da se angažuje saradnik koji bi pomogao u pisanju projekta za aplikaciju na Evropskim konkursima. Obzirom da su godišnji odmori u toku, Predsedništvo donosi odluku da se o ovom pitanju još razmisli, a konačna odluka donese u saglasnosti sa članovima Udruženja na Skupštini.
 5. Pokušaj okupljanja članova po sekcijama nije naišao na zadovoljavajuć odziv. Članovi slikarske i grafičke sekcije su se okupili u prostorijama SULUV-a u izuzetno malom broju, sastanak vajarske sekcije nije održan propustom Predsedništva i Sekretarijata, a za sastanak sekcije proširenih medija nije ni bilo interesovanja. Zaključak je da treba u nekom narednom periodu inicirati ponovo sastanke po sekcijama i time podstaći članstvo da se aktivnije uključi u rad Udruženja.
 6. Predsednik SULUV-a, Rastislav Škuljec, obaveštava članove Predsedništva o molbi Gale Čaki, članice SULUV-a, koja se obratila Predsedništvu za podršku prilikom podnošenja prijave na Javni poziv za mobilnost umetnika u 2017. godini kod Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Članovi Predsedništva su saglasni.

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH
UMETNIKA VOJVODINE

Rastislav Škuljec, Predsednik