Vodjenje kroz izložbu „Trash Talk“ sa kreativnom radionicom

14. avgust 2018.

Radionica i vođenje kroz izložbu „Trash Talk“ Održana je u utorak, 14. avgusta, od 18.30 do 20 časova, u Galeriji SULUV. Izložba će biti otvorena do 17. avgusta 2018.

Projekat “Trash Talk” razmatra koncept liminalnosti kroz temu otpada i recikliranja. Crteži su skečevi sa skladišta za recikliranje zvanog Boneyard na terenu univerziteta u Ledbridžu (Lethbridge, Alberta, Kanada). Boneyard, ili ‘dvorište kostiju‘, je skladište stvari koje univerzitet više ne koristi, ali zbog administrativnih razloga ne sme se tretirati kao otpad. Stvari koje tamo dospeju su u takozvanom limbu – niti ih ima, niti ih nema. Video “Reuse, reduce, re-psychic” je kolaborativni rad sa performativnim kolektivom M.E.D.I.U.M. koji opisuje ceremoniju oporavka životne sredine. Prikazuje kreiranje takozvanih “Seed Poppets” (male glinene skulpture) koje su korišćene u ritualu oporavka planete. Video koristi element magije, da bi kroz laki stil igre inicirao teška pitanja globalnih ekoloških problema i pokrenuo razgovore o konzerviranju resursa, o umetnosti i kulturi življenja. U celosti, projekat koristi ideju razmatranja problema menadžmenta otpada sa glavnim ciljem buđenja imaginacije radi otvaranja novih perspektiva i diskusija o životnoj sredini i podršci, kao i produktivnim mogućnostima u budućnosti.

 

Radionica

Kreativna radionica je za sve uzraste i stepene poznavanja umetnosti. Posetioci će imati prilike da probude svoju maštu i koristeći stare (reciklirane) časopise i tehniku kolaža učestvuju u kolektivnoj igri zvanoj Exquisite corpses. Exquisite corpses je na zapadu popularna surrealistička igra u kojoj su radovi – u ovom slučaju kolaži – kreirani kolaborativno, koristeći element šanse. Na primer, jedna osoba kreira glavu i savije papir tako da sledeća osoba koja kreira torzo ne vidi kako glava izgleda. Rad bude prosledjen trećoj osobi koja, nakon kompletira “eksqvizitnog tela“ odvrne papir i prikaže završen rad svim učesnicima. Radovi učesnika će biti izloženi u galeriji do 17. avgusta, kada se izložba Trash Talk zatvara.

 

Biografija

Zdenka Maria Madacki je rođena u Novom Sadu, a trenutno živi i radi u Kanadi. U Novom Sadu je 1995. godine diplomirala na odseku za slovakistiku Filozofskog fakulteta, nakon čega je upisala osnovne studije likovnih umetnosti, odsek crtanja i slikarstva, na univerzitetu u Ledbridžu (University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, Kanada). Master studije likovnih umetnosti, odsek crtanja i intermedija je diplomirala 2008. na univerzitetu u Edmontonu (University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada) i trenutno završava interdisciplinarne doktorske studije na univerzitetu u Ledbridžu. Njene oblasti interesovanja su nekonvencionalne strukture spoznaje, u kojima se spajaju racionalni i iracionalni modeli mišljenja  kao što su istočnjačka filozofija, mitologija i narodne priče. Koristi uglavnom elemente crteža, instalacije i performansa, da bi istraživala teme kao što su liminalni prostori, priroda postojanja i ljudska kultura protumačena iznutra. Izlagala je samostalno u Vojvodini i Kanadi i suosnivač je performans kolektiva M.E.D.I.U.M. (akronim za Methaphisical Exploration, Divination and Investigation Utilizing Magic) sa kojim je učestvovala na značajnijim umetničkim događajima u Kanadi, uključujući WORKS Festival u Edmontonu i Nuit Blanche Calgary.

Više informacija o izložbi možete pronaći OVDE.

 

FOTOGRAFIJE: