Vladimir Frelih i Dragan Matić „Vodeni radovi“

  • 23.10-10.11.2017.

Video radovi/instalacije koje su V. Frelih (HR) i D. Matić (SRB) ostvatrili od 2012. do 2017. godine.

Na izložbi će biti prikazani dosadašnji radovi dvojice umetnika koje su, uz pedagošku saradnju na realizaciji nastave na Akademijama u Osijeku i Novom Sadu,  uspeli da ostvare kao rezultat međusobnog umetničkog dijaloga.  Radi se o pet video radova/istalacija: „Bel trup plovi po Crna Reka“, „Čovek u prvom planu“, „Farbanje otoka“, „Tajkun“ i „Time“.

Dosadašnji video radovi /instalacije prikazivani su i nagrađivani na eminentnim izložbama u Makedoniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji (Splitsko bijenale, Videomedeja…). Takođe, u okviru izlagačke politike HDLU Osijek, ovi radovi će biti prikazani u Galeriji „Kazamat“ u  Osijeku ove godine tokom septembra 2017. godine.

 

Dragan Matić, SRB

Rođen u Bačkom Petrovcu 1966.

Diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1991. Magistrirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom 2000. godine. Zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao redovni profesor. Umetnički rad obuhvata medij slikarstva, ready-made, digitalnu fotografiju, video, performans, elektronski zvuk. Član je umetničkih grupa Multiflex i Happy Trash Production i dobitnik je nekoliko nagrada za umetnički rad. Bavi se i konzervacijom i restauracijom, kao i likovnom edukacijom lica oštećenog sluha. Website: draganmatic.net

Vladimir Frelih, HR

Rođen u Osijeku. Od 1994. do 2000. studira na Kunstakademie Dusseldorf. Kroz samostalne i grupne izložbe aktivno djeluje na savremenoj inostranoj i domaćoj likovnoj sceni. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umjetnički rad. Njegovi se radovi takođe nalaze u više javnih i privatnih zbirki i fondacija savremene umjetnosti (Kunstmuseum Bonn, Stadt Dusseldorf, MSU Zagreb).

Od 2008. godine vanredni profesor je na Odsjeku za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku, gdje predaje Video i film i Fotografiju  Od 2010.g. Predaje Metode umjetničkog istraživanja i Vizuelnu kulturu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

website: www.vladimirfrelih.com