Violeta Labat Mitrušić, Oko ose, oko osovine

9 – 20. jul 2018.


U ponedeljak, 9. jula, u 20 časova, u Galeriji SULUV otvorena je izložba pod nazivom Oko ose, oko osovine autorke Violete Labat Mitrušić. Izložba će biti otvorena do 20. jula 2018.„Skulpture su nastale spajanjem više identičnih, namerno oblikovanih gvozdenih ploča. Kako je oblik ploča nastao sečenjem pomoću vodenog mlaza, time se postiglo da ploče imaju precizne, čiste i jasne konture.

Estetika konturne linije je naglašena paralelnim ponavljanjem i smicanjem pod malim uglom tako što se ploče rotiraju oko jedne ose. Precizno utvrđena tačka kroz koju se postavlja osa rotacije čini da svaka skulptura, čak i kad je sastavljena od istih elemenata, predstavlja drugačije i novo prostorno rešenje.  Slika oblikovane površine se pretvara u sliku mase koja postiže svoju formu, statiku i unutrašnju snagu. Pritom se dinamika linije, koju čini kontura metalne ploče pretvara u ritam kretanja mase u prostoru, što ukazuje na njihovu uslovljenost, i čvrstu povezanost.

Kretanje linija na površini skulpture i kretanje mase unutar nje je povezano silom centra, tj silom osovine.  Takvo, osovinski uzrokovano kretanje u prostoru me asocira na zakonitost sveopšteg kretanja, bilo da se odnosi na  univerzum, prirodu, svet oko nas i društvo.“

Autorka


Biografija:

Rođena je u Beogradu 1953. godine. Postala je član ULUS-a 1982. a SULUV-a 1983. kada se isključuje iz ULUS-a. Postala je član UPIDIV-a 2000. godine. Bavi se vajarstvom i izradom vitraža u ateljeu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dobitnica je sledećih nagrada: Otkupna nagrada SIZ-a kulture Srbije na izložbi Crtež i mala plastika, Beograd (1983) i Nagrada za skulpturu, 22. Novosadski salon (1984). Bila je rezident programa Cite Internationale des Arts, Pariz, Francuska (1990). Imala je više od dvadeset samostalnih izložbi u Srbiji i okruženju. Učestvovala je na više od četrdeset kolektivnih izložbi u Srbiji i okruženju.

Kontakt:
+381(0)21-6435739
+381 (0)60-4460470
Petra Drapšina 39, Novi Sad
violetalabat@gmail.com

 


FOTOGRAFIJE SA OTVARANJA IZLOŽBE: