Vera Tanasić: NEIZREČENO

21.3-1.4.2017.

Slikarstvo kao sredstvo izražavanja omogućava pojedincu da ogoli i iskaže svaki deo svog bića, a da pritom ne bude izgovorena nijedna reč. Odnos između slike i gledaoca često može da dostigne nivo razumevanja, kao između dva ljudska bića u gromoglasnoj tišini, kada je svako objašnjenje bespotrebno.

Vera Tanasić je rođena u Novom Sadu 1983. godine.

Srednju školu za dizajn „Bogdan Šuput“ završila je u Novom Sadu, smer likovni tehničar. U istom gradu je upisala Akademiju umetnosti, Odsek likovne umetnosti, smer slikarstvo u klasi profesora V. Rančića, a diplomirala je 2012. godine u klasi profesora D. Todorovića. Član je SULUV-a od 2015. godine. Učesnik je kolektivnih izložbi i likovnih kolonija.

Kolektivne izložbe

2006 / Izložba likovne kolonije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV), Novi Sad

2007 / Transfer iskustva“, izložba crteža studenata 4. godine Departmana likovne umetnosti, Akademije umetnosti u Novom Sadu

2015 / Bijenale „Voda i život“ (Viz és Élet), Nagy István művészeti egyesület, Caffart képzőművészeti egyesület 2015, Eötvös József Főiskola Baja, Mađarska / Festival umetnosti „Devet“, 9 Favela umetnosti, Stara ciglana, Beograd / Izložba novih članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), Novi Sad

2016 / Festival umetnosti „Devet“, 9 Favela umetnosti, Stara ciglana, Beograd / Izložba „Likovna kolonija Vranje 2016“, Narodni univerzitet, Vranje / Putujuća Izložba “30 x 30”, Kulturni centar Zrenjanin;  Galerija Art centar, Beograd; Kulturni centar Pančevo; Muzej Srema, Sremska Mitrovica / Izložba „BeSkrajnost“, Udruženje Kreativna fabrika, Klub Petak, Beograd