2. SEDNICA: 25. januar 2017.

DNEVNI RED:

 1. Upoznavanje Predsedništva sa odlukom Umetničkog saveta SULUV-a o prijemu novih članova SULUV-a u 2017. godini i izlagačkoj delatnosti Galerije SULUV-a u 2017. godini
 2. Izveštaj o prijavljenim promenama u APR-u, Osnovnom sudu u Novom Sadu, Erste banci i Upravi za trezor
 3. Konkursi za sredstva, dinamika uplate članarina i finansije

SKUPŠTINA SULUV-A 2016.

DNEVNI RED:

 1. Izveštaj o radu Predsedništva – pregled aktivnosti u periodu 2010-2016. godine
 2. Usvajanje Statuta
 3. Samoodrživost (pitanje članarine)
 4. Verifikacija prijema novih članova u prethodnom periodu
 5. Izbor novog saziva članova Predsedništva
 6. Izbor članova Umetničkog saveta
 7. Analiza programa i aktivnosti Udruženja
 8. Razno