„Trajnost slike danas“ – o izložbi Dobra Marića

5 – 16. mart 2018.

Kada se govori o slikarstvu krajem druge decenije XXI veka, ono se često vidi kao kritični simptom društvenih, tehnoloških i kulturoloških promena. Slika i medij slikarstva su neizbežno kontekstualizovani novim medijima – digitalnim, televizijom, programima za grafičko oblikovanje i animaciju koji oponašaju teksture i materijale slikarske tehnike. Lokalizovani su u dobu teorije, vremenu posle kraja istorije, eri kada su granice vremena i prostora porušene i kada se posredstvom informacionih tehnologija može prisustvovati događajima na drugom kraju sveta. Ovi kontekstualni činioci svakako utiču i na samo slikarstvo.

U istoriji umetnosti XX veka, uvek je bilo struja i grupa koje su smatrale da slikarstvo mora ostati autonomno i nezavisno od novih i novijih medija koji se pojavljuju, dok je u isto vreme bilo onih koji su kreirali hibridne forme spajajući slikarstvo i crteže, objekte, najrazličitije neslikarske materijale, javni prostor, video projekcije, tekst, performans, interaktivne tehnologije… Bez obzira na nastojanja umetnika, svi radovi su u današnje vreme gledani iz perspektive savremenih posmatrača čije su percepcija (čulno opažanje) i recepcija (shvatanje i tumačenje opaženog) nesvesno uslovljene vizuelnom kulturom koja ih okružuje. Pametni telefoni, pokretna slika određenog trajanja, brz protok informacija koje su u najvećem broju slučajeva vizuelne i audio-vizuelne, reklamne slike, ekransko osvetljenje, saobraćajna signalizacija, neon i novogodišnja rasveta – samo su neki od neplaniranih kontekstualnih faktora koji svojim vizuelnim formama utiču na doživljaj slikarskih umetničkih radova. Oni su, za razliku od navedenih vrsta slika, predmeti koji se mogu satima gledati jer nemaju određeno trajanje kao pokretne slike (video, film, reklame, itd.), ne zamaraju oči i imaju u potpunosti drugačiju teksturu i boje od onih koje su emitovane ili štampane. Sve to utiče na prijatnost estetskog doživljaja.

Slike Dobra Marića Mareta postavljaju gledaoca u svet konkretnih materijala i statičnih slika koje se mogu satima posmatrati. Zemljane boje i ekspresivnost slikarskog poteza koji ne prikazuje nikakvu drugu formu do nanesenih boja definišu estetski doživjaj u kojem je prostor konkretan prostor i u kojem vreme u potpunosti pripada gledaocima. Neposrednost tog doživljaja, utemeljenog u konkretnom vremenu i prostoru, možda najbolje opisuje snagu koju slikarstvo danas ima.

 

Sonja Jankov