SKUPŠTINA SULUV-A 2016.

DNEVNI RED:

  1. Izveštaj o radu Predsedništva – pregled aktivnosti u periodu 2010-2016. godine
  2. Usvajanje Statuta
  3. Samoodrživost (pitanje članarine)
  4. Verifikacija prijema novih članova u prethodnom periodu
  5. Izbor novog saziva članova Predsedništva
  6. Izbor članova Umetničkog saveta
  7. Analiza programa i aktivnosti Udruženja
  8. Razno

„SKUPŠTINA SULUV-A 2016.“