Sima Gucunski: NERVATURA PEJZAŽA

06 – 18. jul 2015.

 

Listom u sliku
U savremenoj umetničkoj produkciji, odmaknutoj od prirode i njenih kvaliteta, usmerenoj na komentare svakodnevice i upućenoj na društveno angažovane akcije nema puno prostora za radove posvećene prirodnim fenomenima. Vizuelna posveta prirodnim manifestacijama različitih oblika i načina pojavljivanja, danas označava ekološki predznak i još jednom potvrđuje da pogledom na prirodu oko sebe – sebe najbolje prepoznajemo. Zahvaljujući istraživačkim postupcima Sime Gucunskog na širokom polju kombinovanih tehnika, printova-grafika ili akrilika, sagledavamo likovni organizam grananja u specifičnoj mozaičkoj strukturi.
Najnoviji radovi Sime Gucunskog osvetljavaju vidike unutarnjih strujanja oslanjajući se na motive lista. Karakter površine istaknut je slaganjem i sukobljavanjem likovnih vrednosti samog lista, njegovih bojenih karakteristika i linearnih prodiranja. Sastavljanjem i kadriranjem u sklopu makro kompozicije koja sadrži izgled poprečnog preseka nastaju vegetacijski kolaži.
Pored lisnih mozaika rađenih u skladu sa prirodnim zakonitostima, pred nama se otvaraju vlaknasti predeli kao i razigrane akvarelističke svetlosne mreže. Isprepletani linijama u bezbroj pravaca ili zaustavljeni u horizontalnoj mirnoći, kolaži Sime Gucunskog kao da odguruju svaku prenaglašenost.
Ipak, shodno onom pomalo nevoljnom trenutku savremene umetnosti prema prirodnim pojavama i vrednostima, autor za ovu priliku (skoro) sve pomenuto digitalizuje i promoviše svoju umetnost u modernom mediju printa- digitalne grafike na platnu. Štampanjem i mogućim dodatnim umnožavanjima umetničkih radova ostvaruje se preko potreban komunikacijski prolaz , slika na taj način postaje familijarna savremenom posmatraču naviknutom na slikovne trake društvenih mreža u apsolutnoj prevlasti digitalne slike.
Sima Gucunski pripada umetnicima koji uspevaju da nas povrate na zanemarene staze.
Na staze kaleidoskopskih vizura koje iznova ispituju umetničko delovanje.
U kadru biofilijske stvarnosti.

Mr Danilo Vuksanović


Sima Gucunski
Rođen 1934. u Bačkom Gradištu
Slikarstvom i grafikom se aktivno bavi od 1980. godine.
Član je UPDIV-a od 1982. godine.
SULUV-a od 1991. godine.

Samostalne izložbe:
Galerija UPIDIV-a Novi Sad, 1983. godine.
Galerija SULUV-a Novi Sad, 1999. godine.
Galerija Podrum Novi Sad, 2008. godine
Galerija Kulturnog centra Novi Sad, Mali likovni salon 2012. godine
Galerija SULUV-a Novi Sad, 2015. godine.

Grupne izložbe (izbor):
Novosadski Salon 1985 – 1991.
Forma Bijenalna izložba članova UPIDIV-a 1983 – 2015.
Izložba Male grafike Grafički kolektiv, Beograd 1991 – 2013.
Međunarodni bijenale minijaturne umetnosti Gornji Milanovac 1992 – 2013.
Bijenale grafike Beograd 1992.
Sremskokarlovački novogodišnji likovni salon 2014, 2015.
Jaarlijkse HOME tentoonstelling 2002.